Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2024 podľa krajov
12342
2,39%
-242
11226
2,69%
-229
11533
2,74%
-355
14658
2,85%
-203
16283
3,07%
-256
28895
5,47%
-403
41640
6,27%
-461
33748
5,16%
-359
170325
3,92%
-2508
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

DL-CLINIC s.r.o.

 
Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44432256

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 15.3.2024, obchodný vestník 54/2024
Spisová značka: 1K/5/2024
Sudca: Ing. Mgr. Zuzana Dinková
Poradové číslo: K014911