Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

DK TechTrans, s.r.o.

 
Pavlovce 120, 094 31 Pavlovce
IČO: 51188571

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 14.2.2023, obchodný vestník 31/2023
Spisová značka: 2K/27/2022
Sudca: Mgr. Alena Paveleková
Poradové číslo: K007686