Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2019 podľa krajov
10453
2,68%
+98
8719
2,41%
+120
10735
2,84%
-52
13615
2,93%
+92
15652
3,70%
-71
28193
6,64%
-566
41268
8,55%
-331
36322
7,79%
-589
164957
4,88%
-1299
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Digital Privacy Lab s.r.o.

 
Štefanovičova 8, 811 04 Bratislava
IČO: 51123118

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 2.7.2019, obchodný vestník 126/2019
Spisová značka: 8K/8/2019
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K056573