Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Digital Privacy Lab s.r.o.

 
Štefanovičova 8, 811 04 Bratislava
IČO: 51123118

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 2.7.2019, obchodný vestník 126/2019
Spisová značka: 8K/8/2019
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K056573