Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2019 podľa krajov
11055
2,84%
+602
9039
2,58%
+320
11106
3,03%
+371
13509
2,95%
-106
16151
3,89%
+499
28004
6,65%
-189
40862
8,54%
-406
36286
7,81%
-36
166012
4,97%
+1055
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

DESIGNDOR a.s.

 
Masarykova 22, 080 01 Prešov
IČO: 35813415

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 16.7.2019, obchodný vestník 135/2019
Spisová značka: 5K/8/2019
Sudca: JUDr. Tomáš Novák
Poradové číslo: K060760