Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2017 podľa krajov
14067
3,70%
+276
11378
3,12%
-56
14537
4,00%
-356
20473
4,83%
-717
20921
5,23%
-900
36961
9,68%
-1193
50929
10,85%
-2066
46229
10,79%
-1426
215495
6,70%
-6438
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Dagmar Poláková

 
Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 12.7.2017, obchodný vestník 132/2017
Spisová značka: 2OdK/128/2017
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K016556