Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2023 podľa krajov
12012
2,31%
-16
11138
2,57%
-74
11374
2,59%
-152
15028
2,77%
-145
17139
3,20%
-270
29719
6,25%
-315
42547
6,61%
-150
34905
5,49%
-621
173862
4,08%
-1743
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Company 1 s. r. o.

 
Komenského 1115, 018 61 Beluša
IČO: 48093661

Súd: Okresný súd Trenčín
Vyhlásenie: 12.5.2023, obchodný vestník 90/2023
Spisová značka: 38K/9/2023
Sudca: JUDr. Hana Hubináková
Poradové číslo: K026136