Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2018 podľa krajov
11632
3,01%
-363
9499
2,63%
+0
11869
3,20%
+171
15686
3,44%
-246
17286
4,20%
+259
30605
7,38%
-370
43029
8,98%
+367
39517
8,67%
-38
179123
5,38%
-220
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

CLEAN ENERGY TRADE s.r.o.

 
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
IČO: 45902577

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 4.7.2018, obchodný vestník 128/2018
Spisová značka: 8K/31/2018
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K047346