Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2024 podľa krajov
12584
2,44%
+204
11455
2,75%
+406
11888
2,82%
+160
14861
2,88%
+417
16539
3,12%
+64
29298
5,53%
+399
42101
6,33%
+862
34107
5,19%
+388
172833
3,97%
+2900
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

CATERING JAMAR s.r.o.

 
Floriánova 3202/14, 080 01 Prešov
IČO: 46226923

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 9.2.2024, obchodný vestník 29/2024
Spisová značka: 1K/5/2024
Sudca: JUDr. Štefan Tomašovský
Poradové číslo: K007549