Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BONITA, Export - import, s.r.o.

 
Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad
IČO: 36480681

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 30.12.2019, obchodný vestník 249/2019
Spisová značka: 5K/11/2019
Sudca: Mgr. Alena Paveleková
Poradové číslo: K111686