Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2019 podľa krajov
10453
2,68%
+98
8719
2,41%
+120
10735
2,84%
-52
13615
2,93%
+92
15652
3,70%
-71
28193
6,64%
-566
41268
8,55%
-331
36322
7,79%
-589
164957
4,88%
-1299
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

B.N.L., s.r.o.

 
Winterova 62, 921 01 Piešťany
IČO: 35834315

Súd: Okresný súd Trnava
Vyhlásenie: 17.6.2019, obchodný vestník 115/2019
Spisová značka: 36K/5/2019
Sudca: JUDr. Martin Smolko
Poradové číslo: K051519