Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BIZAN s.r.o.

 
č. p. 147, Maťovce
IČO: 31726151

Súd: Okresný súd Košice I
Zrušenie: 23.10.2012, obchodný vestník 205/2012
Spisová značka: 26K/43/2010
Sudca: JUDr. Róbert Zsiga
Poradové číslo: K013786