Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2019 podľa krajov
10881
2,76%
+542
9162
2,53%
+632
11748
3,12%
+621
14695
3,21%
+111
17216
4,21%
+659
30136
7,21%
+663
43714
9,08%
+2104
38624
8,38%
+1042
176176
5,26%
+6374
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BESTAFE, s.r.o.

 
Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur
IČO: 47588373

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 23.11.2018, obchodný vestník 226/2018
Spisová značka: 37K/65/2018
Sudca: JUDr. Vladimír Sklenka
Poradové číslo: K089935