Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Bernd Heselhaus

 
Nový rad 173/26, 930 13 Horné Mýto

Súd: Okresný súd Trnava
Zrušenie: 18.2.2015, obchodný vestník 33/2015
Spisová značka: 23K/22/2013
Sudca: JUDr. Jana Tóthová
Poradové číslo: K003888