Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2021 podľa krajov
16187
4,42%
-658
12917
4,08%
-512
13840
4,18%
-438
17963
4,62%
-474
19904
5,21%
-496
31727
8,83%
-302
45273
10,60%
-581
40516
9,81%
-831
198327
6,64%
-4292
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Basketbalový klub INPEK Univerzity Konštantína Filozofa, s.r.o.

 
Štefániková 81, 949 01 Nitra
IČO: 43995110

Súd: Okresný súd Nitra
Vyhlásenie: 5.1.2022, obchodný vestník 3/2022
Spisová značka: 31K/10/2021
Sudca: Mgr. Marek Janigloš
Poradové číslo: K000470

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 18.01.2022
vyhlásené 18.01.2022

Burza pohľadávok

pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 17.01.2022