Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2023 podľa krajov
12380
2,41%
+190
11049
2,64%
+38
11728
2,78%
+277
14444
2,78%
+244
16475
3,10%
-29
28899
5,41%
+339
41239
6,17%
+554
33719
5,09%
+213
169933
3,88%
+1826
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BANE Spišská Nová Ves, štátny podnik

 
Štefánikovo námestie 4, Spišská Nová Ves 052 54
IČO: 31705405

Súd: Mestský súd Košice
Vyhlásenie: 12.1.2024, obchodný vestník 9/2024
Spisová značka: 31K/33/2023
Sudca: ThDr. JUDr. Peter Melichárek
Poradové číslo: K002077