Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2018 podľa krajov
11632
3,01%
-363
9499
2,63%
+0
11869
3,20%
+171
15686
3,44%
-246
17286
4,20%
+259
30605
7,38%
-370
43029
8,98%
+367
39517
8,67%
-38
179123
5,38%
-220
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

AXTON, s.r.o.

 
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36901730

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 1.2.2018, obchodný vestník 23/2018
Zrušenie: 4.5.2018, obchodný vestník 86/2018
Spisová značka: 2K/21/2017
Sudca: JUDr. Tomáš Novák
Poradové číslo: K006954