Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2018 podľa krajov
10806
2,78%
-267
8742
2,36%
-285
11142
2,93%
-140
14856
3,22%
-260
16475
3,94%
-339
29738
7,10%
-418
42133
8,69%
-15
37979
8,20%
-576
171871
5,09%
-2300
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

AXTON, s.r.o.

 
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36901730

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 1.2.2018, obchodný vestník 23/2018
Zrušenie: 4.5.2018, obchodný vestník 86/2018
Spisová značka: 2K/21/2017
Sudca: JUDr. Tomáš Novák
Poradové číslo: K006954