Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2018 podľa krajov
11166
2,89%
+510
9568
2,58%
+234
11842
3,19%
+255
16017
3,51%
-32
17167
4,19%
+83
31679
7,50%
-554
43667
9,11%
-322
40341
8,88%
-221
181447
5,43%
-47
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

AXTON, s.r.o.

 
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36901730

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 1.2.2018, obchodný vestník 23/2018
Zrušenie: 4.5.2018, obchodný vestník 86/2018
Spisová značka: 2K/21/2017
Sudca: JUDr. Tomáš Novák
Poradové číslo: K006954