Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2018 podľa krajov
10896
2,78%
-309
9394
2,49%
-259
12031
3,14%
-749
16684
3,68%
-820
17899
4,26%
-834
33315
7,90%
-906
45793
9,38%
-668
41747
9,10%
-1017
187759
5,55%
-5562
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

AURUM TRADE CENTRE s.r.o.

 
Račianska 71, 831 02 Bratislava
IČO: 31337279

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 13.4.2018, obchodný vestník 72/2018
Spisová značka: 37K/7/2018
Sudca: JUDr. Vladimír Sklenka
Poradové číslo: K024369