Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2018 podľa krajov
11963
3,13%
+797
9599
2,63%
+31
11963
3,25%
+121
16090
3,54%
+73
17213
4,26%
+46
31251
7,50%
-428
43124
9,07%
-543
40002
8,82%
-339
181322
5,47%
-125
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

AURUM TRADE CENTRE s.r.o.

 
Račianska 71, 831 02 Bratislava
IČO: 31337279

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 13.4.2018, obchodný vestník 72/2018
Spisová značka: 37K/7/2018
Sudca: JUDr. Vladimír Sklenka
Poradové číslo: K024369