Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2017 podľa krajov
14067
3,70%
+276
11378
3,12%
-56
14537
4,00%
-356
20473
4,83%
-717
20921
5,23%
-900
36961
9,68%
-1193
50929
10,85%
-2066
46229
10,79%
-1426
215495
6,70%
-6438
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

AQUA GLOBAL, s.r.o.

 
Nové Zámky, Boženy Němcovej č. 4771/4
IČO: 46983911

Súd: Okresný súd Nitra
Vyhlásenie: 15.8.2017, obchodný vestník 156/2017
Spisová značka: 27K/8/2017
Sudca: JUDr. Renáta Šišková
Poradové číslo: K021791