Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2018 podľa krajov
10725
2,74%
-171
9254
5,54%
-140
11790
3,08%
-241
16203
3,55%
-481
17424
4,12%
-475
32505
7,65%
-810
44734
9,22%
-1059
40883
8,96%
-864
183518
5,42%
-4241
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

APPRIORI, s.r.o.

 
Areál hospodárskeho dvora Boldog, 925 26 Boldog
IČO: 35836351

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 5.9.2017, obchodný vestník 169/2017
Spisová značka: 6K/25/2017
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K024711