Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2024 podľa krajov
12584
2,44%
+204
11455
2,75%
+406
11888
2,82%
+160
14861
2,88%
+417
16539
3,12%
+64
29298
5,53%
+399
42101
6,33%
+862
34107
5,19%
+388
172833
3,97%
+2900
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

ALTINN STORES s. r. o.

 
Centrum I. 1419, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47913151

Súd: Okresný súd Trenčín
Vyhlásenie: 4.12.2023, obchodný vestník 230/2023
Spisová značka: 38K/25/2023
Sudca: JUDr. Hana Hubináková
Poradové číslo: K067936