Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2022 podľa krajov
12622
3,25%
-678
11811
3,69%
-588
12069
3,69%
-399
15465
3,86%
-588
18576
4,72%
-455
29264
8,28%
-196
42547
9,94%
-406
35911
8,74%
-410
178265
5,90%
-3720
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

ALLISIA s.r.o.

 
Plickova 7470/5, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO: 44792417

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 22.11.2022, obchodný vestník 223/2022
Spisová značka: 33K/57/2022
Sudca: JUDr. Lenka Čadanová
Poradové číslo: K067345