Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2024 podľa krajov
12126
2,35%
-216
10872
2,60%
-354
11031
2,62%
-502
14421
2,81%
-237
15872
3,00%
-411
28670
5,51%
-225
41057
6,24%
-583
33444
5,16%
-304
167493
3,88%
-2832
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Agrokombinát MI, a.s.

 
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce
IČO: 36187038

Súd: Mestský súd Košice
Vyhlásenie: 15.2.2024, obchodný vestník 33/2024
Spisová značka: 31K/3/2023
Sudca: JUDr. Michaela Doňáková
Poradové číslo: K008666