Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2019 podľa krajov
10881
2,76%
+542
9162
2,53%
+632
11748
3,12%
+621
14695
3,21%
+111
17216
4,21%
+659
30136
7,21%
+663
43714
9,08%
+2104
38624
8,38%
+1042
176176
5,26%
+6374
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Agrofim Slovak s.r.o.

 
Zavarská 9157/10i, 917 01 Trnava
IČO: 34138609

Súd: Okresný súd Trnava
Vyhlásenie: 21.12.2018, obchodný vestník 246/2018
Spisová značka: 25K/14/2018
Sudca: JUDr. Dagmar Valocká
Poradové číslo: K098006