Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2018 podľa krajov
10806
2,78%
-267
8742
2,36%
-285
11142
2,93%
-140
14856
3,22%
-260
16475
3,94%
-339
29738
7,10%
-418
42133
8,69%
-15
37979
8,20%
-576
171871
5,09%
-2300
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

AGRODREVO s. r. o.

 
067 33 Zubné 481
IČO: 44111568

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 31.1.2019, obchodný vestník 22/2019
Spisová značka: 5K/22/2018
Sudca: Mgr. Alena Paveleková
Poradové číslo: K009206