Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2019 podľa krajov
11916
3,07%
-59
9621
2,78%
+60
11576
3,18%
+157
13761
3,01%
+184
16676
4,04%
+444
27947
6,62%
+108
40868
8,52%
+654
35875
7,71%
+451
168240
5,04%
+1999
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Abak, s. r. o.

 
Medená 16, 811 02 Bratislava
IČO: 47594438

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 30.9.2019, obchodný vestník 188/2019
Spisová značka: 37K/18/2019
Sudca: JUDr. Vladimír Sklenka
Poradové číslo: K086687