Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

3070, a.s.

 
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO: 47736186

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 29.4.2019, obchodný vestník 82/2019
Spisová značka: 8K/89/2018
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K035316