Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2019 podľa krajov
10355
2,65%
-125
8599
2,33%
-99
10787
2,87%
-180
13523
2,90%
-441
15723
3,74%
-530
28759
6,78%
-649
41599
8,54%
-683
36911
7,90%
-816
166256
4,90%
-3523
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

3070, a.s.

 
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO: 47736186

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 29.4.2019, obchodný vestník 82/2019
Spisová značka: 8K/89/2018
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K035316