Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2021 podľa krajov
18485
5,05%
-167
14915
4,83%
-577
15794
4,91%
-813
19797
5,25%
-763
22083
5,88%
-954
33834
9,52%
-1124
47958
11,31%
-1515
44281
10,82%
-1326
217147
7,37%
-7239
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

MARTIMEX - OMEGA, akciová spoločnosť, " v likvidácií"

Vznik subjektu: 30.12.1991
Sídlo: Červenej armády 1, Martin 036 01
IČO: 30225949
Súvisiaci ľudia
?  

Ing. Peter Chalupka

Adresa: Nákladné nádražie 26, Martin

Jozef Ruman

Adresa: Švermova 1, Vrútky

Ing. Alena Jánošíková

Adresa: Fatranská 13, Vrútky

Ing. Ivan Šteiner

Adresa: Budovateľov 4/18, Martin

Ing. Peter Jančovič

Adresa: Alexyho 11, Martin

Ing. Branislav Durný

Adresa: Generála Svobodu 39, Martin

Ing. Ladislav Kurhajec

Adresa: Devínska 19/4507, Martin

Ing. Ľudovít Spišák

Adresa: Hurbanova 17/3, Martin

Mgr. Jozef Sága

Adresa: Nachtigala 13/41, Martin

JUDr. Anna Cincíková

Adresa: Makovického 32/85, Martin

Ing. Milan Čerňanský

Adresa: Š. Nahálku 2, Martin

Ing. Alena Jánošíková

Adresa: Lermontova 12, Martin

Ing. Pavol Pavlík

Adresa: Tulská 1684/4/45, Žilina

Ing. Peter Chalupka

Adresa: Nákladné nábrežie 26, Martin

Ing. Peter Chalupka

Adresa: Nákladné nádražie 26, Vrútky

Ing. Ján Prokša

Adresa: Bagárova 15, Martin

Ing. Ľubomír Košík

Adresa: Plachého 45, Martin

Ing. Ján Mikuláš , , CSc.

Adresa: Švermova 3, Vrútky

Ing. Vladimír Kresák

Adresa: Alexyho 3/24, Martin

Ing. Július K o s t o l n ý

Adresa: R. Viesta 87, Martin

Ing. Ján M i k u l á š , CSC.

Adresa: Švermova 3, Vrútky

JUDr. Anna C i n c í k o v á

Adresa: I.čsl. brigády 36, Vrútky

Ing. Ivan M r á z

Adresa: Odbojárov 4, Martin

Ing. Peter C h a l u p k a

Adresa: Hurbanova 19, Martin

Ing. Katarína F o r g á č o v á

Adresa: Puškinova 1/10, Martin

Jozef R u m a n

Adresa: Švermova 1, Vrútky

Ing. Pavel Pavlík

Adresa: Tulská 1684/4/45, Žilina

Ing. Peter Chalupka - Predseda:

Adresa: Nákladné nádražie 26, Martin

Ing. Štefan K a č í r

Adresa: Hurbanova 23, Martin

Ing. Július K o s t o l n ý

Adresa: Cypriána Majerníka 15, Martin

Ing. Karol L i c h t e n b e r g

Adresa: Švermova 12/20, Komárno

Ing. Milan Č e r ň a n s k ý

Adresa: Š. Hahálku 2, Martin

Ing. Ivan M r á z

Adresa: Odbojárov 4, Vrútky

Ing. Katarína Forgáčová

Adresa: Puškinova 1/10, Martin

Ing. Ľubomír Košík - Podpredseda:

Adresa: Plachého 45, Martin

Ing. Štefan K a č í r - Podpredseda:

Adresa: Hurbanova 23, Martin
Súvisiace firmy
?  

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:

MARTES, s.r.o.

Sídlo: Dlhá 88, Žilina - Bytčica 010 09

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo: