Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2021 podľa krajov
18485
5,05%
-167
14915
4,83%
-577
15794
4,91%
-813
19797
5,25%
-763
22083
5,88%
-954
33834
9,52%
-1124
47958
11,31%
-1515
44281
10,82%
-1326
217147
7,37%
-7239
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Libuša Urbanová

Adresa: Demänová 243, Liptovský Mikuláš
Súvisiace firmy
?  

Eco-Účto, s.r.o.

Sídlo: Kolomana Sokola 4426/8, Liptovský Mikuláš 031 01

Sídlo:
Súvisiaci ľudia
?  

Ing. Tamara Hollá

Adresa: Kollárova 1728/5, Liptovský Mikuláš

Ing. Tamara Hollá

Adresa: Kolomana Sokola 4426/8, Liptovský Mikuláš 031 01

Ing. Tamara Hollá

Adresa: Kemi 629/8, Liptovský Mikuláš

Ing. Július B a č k o r

Adresa: I. Houdeka 55, Ružomberok

Ing. Vladimír B a n d ž u c h

Adresa: Plavisko 6, Ružomberok

Ing. Július Bačkor

Adresa: I. Houdeka 55, Ružomberok

Ing. Vladimír Bandžuch

Adresa: Plavisko 6, Ružomberok

Ing. Ernest G u l e j

Adresa: Senická 628/13, Liptovský Mikuláš

Ing. Ernest Gulej

Adresa: Senická 628/13, Liptovský Mikuláš

Ľubomír O b r c i a n

Adresa: Školská 511, Likavka

Ľubomír Obrcian

Adresa: Školská 511, Likavka

Ing. Stanislav S u r o v č e k

Adresa: A. Bernoláka 33, Ružomberok

Ing. Stanislav Surovček

Adresa: A. Bernoláka 33, Ružomberok

Ing. Július B a č k o r

Adresa: I. Houdeka 55, Ružomberok, Skončenie funkcie: 04.08.2002

Ján K o v a l č í k

Adresa: Pri Váhu 56, Ružomberok - Černová