Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

JUDr. Dušan Michalka

Adresa: Budapeštianska 30, Košice
Pôsobnosť / funkcie osoby
prokurista, záznam platný od 14.07.1993.
Súvisiace firmy
?  

Ing.Michal Miňo

Sídlo: Saleziánov 8, Michalovce 071 01

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:
Súvisiaci ľudia
?  

Renáta Jechová

Adresa: Pajorova 6, Košice

Ján Kerlik

Adresa: Hlavná 107, Košice

Ján Kerlík

Adresa: Leninova 109, Košice

Mária Kerliková

Adresa: Hlavná 107, Košice

Štefan Kuchár

Adresa: Sokolovská 1, Košice

Franitšek Moňok

Adresa: Húskova 3, Košice

Ing. Miroslav Moňok

Adresa: Titogradská 3, Košice

Ing. Milena Moňoková

Adresa: Krosnianská 7, Košice

RNDR. Viera Moňoková

Adresa: Titogradská 3, Košice

Igor Hanuska

Adresa: Sklenárova 10, Bratislava

JUDr. Mária Husárová

Adresa: Lomonosovova 10, Košice 040 01

Ivan Kuchár

Adresa: Krosnianska 3, Košice

Ing. Stanislav Kudláč

Adresa: Miškovecká 1, Košice

PHDr. Marián Šarišský

Adresa: Michalovská 1, Košice

Ing. Michaela Kostačová

Adresa: Nižné Chmeľníky 20, Košice

Ing. Dušan Michalka

Adresa: Helsinská 1, Košice

Monika Michalková

Adresa: Aténska 3, Košice

Monika Čekanová

Adresa: 233, Jaklovce

Monika Michalková

Adresa: Aténska 3, Košice, Skončenie funkcie: 13.10.2003

Ing. Marián Sušila , CSC.

Adresa: Hodonínska 5, Košice

Eva Michalková

Adresa: Budapeštianska 30, Košice

Mária Berghauerová

Adresa: Diamantova 1, Košice

Natália Bučeková

Adresa: Tr. SNP 76, Košice

JUDr. Vincent Luca

Adresa: Mikovíniho 46, Košice

Ing. Andrej Tarnóczy

Adresa: Turgenevova 32, Košice

Ing. Peter Kašuba

Adresa: Galaktická 30, Košice

Ing. Ján Buček

Adresa: Bratislavská 50, Košice

Ing. Ján Michalov

Adresa: Šafárikova tr. 21, Košice, Skončenie funkcie: 04.07.2003

Ing. Michal Miňo

Adresa: Saleziánov 8, Michalovce

Monika Čekanová

Adresa: Aténska 3, Košice

Michaela Michalková

Adresa: Budapeštianska 30, Košice

René Luca

Adresa: Mikoviniho 46, Košice

MUdr. Marta Lucová

Adresa: Mikoviniho 46, Košice

Anton Babinčák

Adresa: Nad Laborcom 6, Michalovce

Ing. Dušan Michalka

Adresa: Fučíkova 560/44, Giraltovce

Ján Mžigot

Adresa: Ružová 27, Košice

Ing. Marián Kostač

Adresa: Ludmanská 5, Košice

Ing. Štefan Michalka

Adresa: Boženy Němcovej 8, Košice

MUdr. Juraj Mozeš

Adresa: Palárikova 10, Košice

Ing. Mikuláš Safko

Adresa: Šafárikova 13, Košice

Ing. Dušan Michalka

Adresa: Obrancov mieru 8, Košice 040 01

Ing. Michaela Kostačová

Adresa: Nižné Chmeľníky 20, Košice 040 01

Natália Bučeková

Adresa: tr. SNP 76, Košice

Paedr. Natália Bučeková - ekonomický

Adresa: Bratislavská 50, Košice

Ing. Peter Kašuba - technicko-prevádzkový

Adresa: Galaktická 30, Košice

PHDr. Michal Handiak

Adresa: Tr. SNP 59, Košice

Dušan Michalka ml

Adresa: Budapeštianska 30, Košice