Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2021 podľa krajov
18296
4,91%
+170
16452
5,36%
-23
17904
5,55%
-90
21810
5,88%
+216
25255
6,77%
+135
37325
10,22%
+270
51643
12,00%
+388
45603
10,97%
+383
234288
7,90%
+1449
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Vladimír Kuzma

Adresa: Zálesná 18, Nové Zámky
Súvisiace firmy
?  

INTER - STAV - MARKET, s.r.o.

Sídlo: Kvetná 1036/10, Šaľa 927 01
Súvisiaci ľudia
?  

František Pinke

Adresa: Kostolná 30/11, Gbelce

Ing. Oliver Čelko

Adresa: Šoltésovej 22, Nové Zámky

Zoltán Hučko

Adresa: Kvetná 1036/10, Šaľa 927 01

Atletický club

Adresa: Štadión na Sihoti, Nové Zámky

Ing. Ladislav Frunyó

Adresa: Janka Kráľa 16, Nové Zámky

Jozef Mesiarkin

Adresa: Nábrežná 69, Nové Zámky

Ing. Štefan Straňovský

Adresa: B. Němcovej 4, Nové Zámky

Mgr. Marta Straňovská

Adresa: B. Němcovej 4, Nové Zámky

Ladislav Kečkéš

Adresa: Komárňanská 64, Nové Zámky

Ing. Attila Szabó

Adresa: S.H. Vajanského 2, Nové Zámky

Ľudmila Mesiarkinová

Adresa: Nábrežná 69, Nové Zámky

Jozef Kosztolányi

Adresa: Mýtna 5, Nové Zámky

Vojtech Hajdu

Adresa: J. Kráľa 32, Nové Zámky

Peter Šipčiak

Adresa: Vajanského 14, Nitra

Ing. Štefan Mácsadi

Adresa: Krížna 30, Nové Zámky

Ing. Anna Gajdošová

Adresa: Perecká 26, Levice

Ing. Elena Gubčová

Adresa: Ružová 15, Levice

Ing. Miloš Benkovič

Adresa: Petzwalova 2, Nitra

Ing. Gabriel Csollár

Adresa: Vašinova 37, Nitra

Ing. Jozef Beták

Adresa: ul. Februárového víťazstva 54, Dvory nad Žitavou

Ing. Mária Brezíková

Adresa: Nové Zámky

Ing. Ondrej Csanda

Adresa: Nové Zámky

Ing. Zoltán Hosszú

Adresa: ul.kpt.Nálepku 28, Nové Zámky

Ing. Marta Janečková

Adresa: ul.Bitúnkova 7, Nové Zámky

Juraj Juhász

Adresa: ul.čsl. armády 47, Nové Zámky

Pavol Kováč

Adresa: ul.Železničiarska 9, Nové Zámky

Ing. Štefan Macsadi

Adresa: Nábrežná 91, Nové Zámky

Anna Molnárová

Adresa: 178, Dolný Ohaj

Ing. Ladislav Oremus

Adresa: ul. J. Kráľa 2, Nové Zámky

Melánia Žatková

Adresa: ul.B.Nemcovej 3, Nové Zámky

Ing. Mária Péteryová

Adresa: Šoltésovej 17, Nové Zámky 940 59

Vladimír Kuzma

Adresa: Lesná 4, Nové Zámky

Mária Vargová

Adresa: Mierové nám. 56, Tvrdošovce

Ing. Ondrej Csanda

Adresa: Krajná 5, Nové Zámky

Ing. Zoltán Hosszú

Adresa: Nábrežná 18, Nové Zámky

Ing. Marta Janečková

Adresa: Bitúnkova 7, Nové Zámky

MvDr. Milan Kajan

Adresa: Vajanského 44, Nové Zámky

Ing. Jozef Šuman

Adresa: Nábrežná 19, Nové Zámky

Ing. Elena Tvrdoňová

Adresa: Rázusova 10, Šurany

Magdaléna Vadkertiová

Adresa: Nábrežná 65, Nové Zámky

JUDr. Miloš Záhorák

Adresa: Šoltésovej 23, Nové Zámky

Melánia Žatková

Adresa: B. Němcovej 3, Nové Zámky

Pavol Gyuricsek

Adresa: 289, Chľaba

Darina Markuseková

Adresa: G.Bethlena 3, Nové Zámky

JUDr. Miloš Záhorák

Adresa: 1.mája 16, Bánov

Magdaléna Vadkertiová

Adresa: Andovská 118/96, Nové Zámky

Ing. Štefan Mácsadi

Adresa: Slovenská 110, Nové Zámky

Ing. Jozef Šuman

Adresa: Bešeňovská cesta 48, Dvory nad Žitavou

Alžbeta Kukolová

Adresa: Sv. Štefana 59, Štúrovo 943 01

Ing. Elena Tvrdoňová

Adresa: Rázusova 10, Šurany 942 01

Ing. Oliver Čelko

Adresa: Tatranská 1010/135, Nové Zámky 940 77

Eva Tlčinová

Adresa: S.H.Vajanského 17, Nové Zámky 940 81

Ing. Štefan Mácsadi

Adresa: Slovenská 110, Nové Zámky 940 51

Vladimír Kuzma

Adresa: Zálesná 18, Nové Zámky 940 55

Ing. Jozef Šuman

Adresa: Bešeňovská cesta 48, Dvory nad Žitavou 941 31

JUDr. Miloš Záhorák

Adresa: 1. Mája 16, Bánov 941 01

Ing. Pavel Oravec

Adresa: Holubičia 18, Nové Zámky 940 77

Markéta Morvaiová

Adresa: Dukelská 51/15, Tekovské Lužany 935 41

PHDr. Štefan Bugár , PhD.

Adresa: Štúrova 49, Nitra 949 01

Vladimír Kuzma

Adresa: Zálesná 18, Nové Zámky 940 01

Ing. Miloš Benkovič

Adresa: Rastislavova 109/221, Lužianky 951 41

Ing. Gabriel Csollár

Adresa: Vajanského č.14, Nitra

Ing. Anna Gajdošová

Adresa: Perecká č.26, Levice

Ing. Štefan Mácsadi

Adresa: Slovenská 8261/110, Nové Zámky

Ing. Pavol Oravec

Adresa: J.Kráľa 4, Nové Zámky

Vladimír Zaujec

Adresa: kpt. Nálepku 41, Levice

Ing. Pavel Oravec

Adresa: Holubičia 8825/18, Nové Zámky 940 01

Ing. Elena Gubčová

Adresa: 31, Devičany 935 01

Vladimír Zaujec

Adresa: kpt. Nálepku 41, Levice 934 01

Ing. Gabriel Csollár

Adresa: Vašinova 37, Nitra, Skončenie funkcie: 30.05.2008

Ing. Elena Gubčová

Adresa: Ružová 15, Levice, Skončenie funkcie: 30.05.2008

Vladimír Kuzma

Adresa: Zálesná 18, Nové Zámky, Skončenie funkcie: 30.05.2008

Ing. Štefan Mácsadi

Adresa: Slovenská 8261/110, Nové Zámky, Skončenie funkcie: 30.05.2008

Ing. Pavel Oravec

Adresa: Holubičia 8825/18, Nové Zámky 940 01, Skončenie funkcie: 30.05.2008

Peter Šipčiak

Adresa: Vajanského 14, Nitra, Skončenie funkcie: 30.05.2008

Vladimír Zaujec

Adresa: kpt. Nálepku 41, Levice, Skončenie funkcie: 30.05.2008

Ing. Silvia Gnypová

Adresa: Obrancov Mieru 17, Levice

Ing. Jozef Šuman

Adresa: Bešeňovská cesta 187/48, Dvory nad Žitavou

Vladimír Zaujec

Adresa: kpt. Nálepku č.41, Levice

Mária Kupčíková

Adresa: T.G. Masaryka 23, Nové Zámky

Ing. Zoltán Hosszú

Adresa: Nábrežná 18, Nové Zámky, Skončenie funkcie: 11.03.2004

Ing. Jozef Šuman

Adresa: Bešeňovská cesta 187/48, Dvory nad Žitavou 941 31

Ing. Zuzana Benčatová

Adresa: Š. Majora 1399/26, Levice 934 01

JUDr. Koloman Škuliba

Adresa: Karla Nagya 46/3, Komárno 945 01

Ing. Miloš Benkovič

Adresa: Petzwalova 2, Nitra, Skončenie funkcie: 30.05.2008

Emil Čentéš

Adresa: Kaplanova 3, Lužianky, Skončenie funkcie: 30.05.2008

Ing. Anna Gajdošová

Adresa: Perecká 26, Levice 943 01

Ing. Anna Gajdošová

Adresa: Perecká 26, Levice, Skončenie funkcie: 30.05.2008

Ing. Silvia Gnypová

Adresa: Obrancov Mieru 17, Levice, Skončenie funkcie: 30.05.2008

Emil Čentéš

Adresa: Kaplanova 3, Lužianky

JUDr. Emil Botoš

Adresa: Žerotinova bašta 25, Nové Zámky

PHDr. Štefan Bugár

Adresa: Štúrová 49, Nitra 949 01

Ing. Gabriel Csollár

Adresa: Vašinova 37, Nitra 949 01

Ing. Gabriel Csollár

Adresa: Bohúňová 1762/26, Nitra-Chrenová 949 01

Peter Šipčiak

Adresa: Vajanského 1557/14, Nitra - Staré mesto 949 01

Vladimír Zaujec

Adresa: Kpt. J. Nálepku 3397/41, Levice 934 01

Emil Čenteš

Adresa: Kaplanova č.3, Lužianky

Emil Čentéš

Adresa: Kaplánova 3, Lužianky 951 41

Ing. Jozef Šuman

Adresa: Bešeňová cesta 187/48, Dvory nad Žitavou 941 31

Ing. Ladislav Mácsadi

Adresa: Slovenská 110, Nové Zámky 940 51

Ing. Marek Jurík

Adresa: Vašinova 4, Nitra-Chrenová 949 01

Dalida Pitáková

Adresa: Mikulská 64, Želiezovce 937 01

Ing. Mário Jurík

Adresa: Andovská 10309/27, Nové Zámky 940 53

Vladimír Kuzma

Adresa: Platanová 4/9919, Nové Zámky 940 01

Emil Čentéš

Adresa: Ciolkovského 1057/13, Lužianky 951 41

Vladimír Kuzma

Adresa: Platanová 9919/4, Nové Zámky 940 02

Vladimír Kuzma

Adresa: Platánova 9919/4, Nové Zámky 940 02