Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Štefan Štovčík

Adresa: ul. Mieru 48, Poproč
Súvisiace firmy
?  

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:
Súvisiaci ľudia
?  

JUDr. Peter Szczeczina

Adresa: Svornosti 21, Košice

Ing. Zoltán Berghauer

Adresa: Diamantová 1, Košice

Mária Jesenská

Adresa: Budapeštianska 36, Košice

Ladislav Jesenský

Adresa: Budapeštianska 36, Košice

Ing. Viktor Špakovský

Adresa: Brnenská 37, Košice

Ing. Zoltán Varga

Adresa: Cottbuská 6, Košice

Ing. Marek Ondrejka

Adresa: Radvanská 510/6, Banská Bystrica 974 05

Ing. Peter Mihál

Adresa: Vagonárska 83, Poprad

Mgr. Milan Ház

Adresa: 13, Horný Šianec

Ing. Martin Mihalčo

Adresa: Banícka 16, Košice

Ing. Pavol Novotný

Adresa: Pražská 7, Košice

Ing. Martin Senčák

Adresa: Park Angelinum 14, Košice

Ing. Vladimír Repčák , CSC.

Adresa: 4, Chmeľov

Ing. Ladislav Čepel

Adresa: 271, Košice - mestská časť Myslava

Ing. Viliam Harčár

Adresa: Benádova 13, Košice

Ing. Stanislav Kudláč

Adresa: Miškovecká 1, Košice

Ing. Pavol Novotný

Adresa: Pražská 17, Košice

Ing. Jozef Kundrák

Adresa: Hellova 1, Košice

Štefan Ivan

Adresa: Rastislavova 24, Košice

Ing. Ladislav Smaržík

Adresa: Jenisejská 20, Košice

Ing. Martin Hubner

Adresa: Čiernomorská 2, Košice

Ing. Anna Hojstričová

Adresa: Mikovíniho 20, Košice

Ing. Atilla Chovan

Adresa: Kostolianska 17, Košice

Ing. Marcel Palai

Adresa: Šoltésovej 7, Košice

Ferdinand Baláž

Adresa: Lesnícka 3, Košice

Johana Forgácsová

Adresa: Lomená 30, Košice

Ing. Stanislav Ferenčák

Adresa: Cesta pod Hradovou 36, Košice

Ing. Stanislav Ferenčák

Adresa: Slobody 21, Košice

Ing. Peter Mihál

Adresa: Donská 1, Košice

Ing. František Popovič

Adresa: Klimkovičova 8, Košice

Ing. Miloš Krajči

Adresa: Humenská 1, Košice

Ing. Pavol Müller

Adresa: Maurerova 3, Košice

Ladislav Derenčényi

Adresa: Tr. SNP 51, Košice

Ing. Ján Gregor

Adresa: Švermova 34, Košice

Mikuláš Tóth

Adresa: Humenská 45, Košice

Ing. František Špička

Adresa: Orgovánova 6, Košice

Ing. Mária Hakulinová

Adresa: Tr. SNP č. 46, Košice

Ing. Ladislav Bajo

Adresa: Čárskeho 16, Košice

JUDr. Jozef Žoldák

Adresa: Brestová 10, Košice

Ing. Anna Landová

Adresa: Čingovská 11, Košice 040 12

Ing. František Pollák

Adresa: Idanská 11, Košice

Ing. Ján Pajonk

Adresa: Kežmarská 24, Košice

Ing. Rastislav Aschmann

Adresa: Húskova 75, Košice

Ing. Viliam Burtovský

Adresa: Huncovská 12, Košice

Ing. Jozef Grunmann

Adresa: Južná trieda 39, Košice

Ing. Anna Bánociová

Adresa: Jaltská 23, Košice

Peter Burtovský

Adresa: Huncovská 12, Košice

Miroslav Šimonovič

Adresa: 40/ll, Družstevná pri Hornáde

Ing. Marco Boatto

Adresa: M. Rázusa 28, Banská Bystrica 974 01

Marco Boatto

Adresa: Alžbetina 41, Košice 040 01

Ing. Milan Ondáš , CSC.

Adresa: Orgovánová 3, Košice

Ing. Miroslav Brožek

Adresa: Muškátova 2, Košice

Ing. Roman Mitruk

Adresa: 1.mája 45, Košice 040 18

Ing. Július Bacsó , CSC.

Adresa: Bratislavská 64, Košice

Ing. Michal Škrek

Adresa: Štúrova 1, Košice

Ladislav Derenčenyi

Adresa: Trieda SNP 51, Košice

Ing. Pavel Kochan

Adresa: Bukurešťská 9, Košice

Ing. Anna Landová

Adresa: Čingovská 11, Košice

Ján Matlák

Adresa: Kavečianska 18, Košice

Ján Matlák

Adresa: Kavečianska 18, Košice, Skončenie funkcie: 12.03.2003

Ján Pajonk

Adresa: Ružová 357/6, Malá Ida 044 20, Skončenie funkcie: 12.03.2003

Ing. Anna Landová

Adresa: Čingovská 11, Košice, Skončenie funkcie: 01.07.2004

Jozef Paranič

Adresa: 177, Zdoba 044 41

Marco Boatto

Adresa: Kováčska 40, Košice 040 01

Alexander Žolták

Adresa: Kukoreliho 7, Košice

Ján Matlák

Adresa: Kavečanská 18, Košice

Ladislav Kováč

Adresa: Trebišovská 4, Košice

Ing. Viktor Špakovský

Adresa: Nám. Slobody 6, Bratislava

Juraj Tobiašek

Adresa: Rožňavská 17, Košice

Marián Mitro

Adresa: 222, Choňkovce

Ing. Václav Novák

Adresa: Ostravská 1, Košice, Skončenie funkcie: 25.07.2002

Ing. Vladimír Repčák , CSC.

Adresa: Chmeľov č. 4, Prešov

Ing. Anton Masár

Adresa: Lietavská 9, Bratislava, Skončenie funkcie: 25.07.2002

Miroslav Chovaník

Adresa: 10, Malá Ida 044 20

Marián Mitro

Adresa: 222, Choňkovce, Skončenie funkcie: 17.05.2007

Ing. Ján Gazdič

Adresa: Jazdecká 8, Košice

Ing. Ján Geschwandtner

Adresa: Humenská 5A/4, Košice

Ing. Štefan Demko

Adresa: Zimná 17, Košice

Ing. Ivo Gajdoš

Adresa: J.Bačika 10, Košice

Helena Lušková

Adresa: Rožňavská 4, Košice

Ing. Imrich Takács

Adresa: Sokolovská 7, Košice

Ing. Vlasta Jesenská

Adresa: Kysucká 12, Košice

JUDr. Alexandra Malinovská

Adresa: Žiacká 3, Krásna nad Hornádom

Ing. Miroslav Činčura

Adresa: Kurská 27/5, Košice

Jozef Karafa

Adresa: Bielocerkevská 13, Košice

Ing. Pavol Novotný

Adresa: Pražská 5, Košice

Jaroslav Bakajsa

Adresa: Popradská 138/22, Košice 040 11

Ing. Jaroslav Bakajsa

Adresa: Klimkovičova 3106/29, Košice 040 11

Ing. Peter Koči

Adresa: Agátová 41, Košice - mestská časť Košická Nová Ves

Ing. Ján Barilík

Adresa: Humenská 20, Košice

Ing. Edita Bodíková

Adresa: Borodáčová 29, Košice

Ing. Ladislav Janyík

Adresa: Malá Pažiť 943, Veľký Kýr 941 07

Ing. Ján Sčúr

Adresa: Kysucká 20, Košice

František Čech

Adresa: Lomnická 32, Košice

Ing. Ján Sčúr

Adresa: Kysúcka 20, Košice

Ing. Martin Kuzár

Adresa: Tokajská 8, Košice 040 12

Miroslav Chovaník

Adresa: Malá Ida 10, Košice 044 20