Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2021 podľa krajov
18296
4,91%
+170
16452
5,36%
-23
17904
5,55%
-90
21810
5,88%
+216
25255
6,77%
+135
37325
10,22%
+270
51643
12,00%
+388
45603
10,97%
+383
234288
7,90%
+1449
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Stanislav Becík

Adresa: Komenského 6, Dvory nad Žitavou
Súvisiace firmy
?  

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:

Poľno SME, s.r.o.

Sídlo: Remeselnícka 2, Palárikovo 941 11
Súvisiaci ľudia
?  

Ing. Milan Mahút

Adresa: Muškátová 8, Levice

JUDr. Tibor Nagy

Adresa: 138, Kolta

Ing. Kornélia Pakošová

Adresa: 976, Svodín

Ing. Martin Michalíček

Adresa: č. 11, Dolný Ohaj

Pavol Chmelina

Adresa: Vlárska 7, Nemšová

Ing. Michal Bóna

Adresa: Tekovská 11, Starý Tekov

Ing. Zuzana Lelovská

Adresa: Marxova 36, Levice

Ing. Jozef Neviďanský

Adresa: Štefánikova 10, Levice

Ing. Ján Tamaškovič

Adresa: Textilná 32, Levice

Ing. Juraj Varsányi , CSC.

Adresa: 93, Tekovský Hrádok

Ing. Zuzana Lelovská

Adresa: K.Marxa 26, Levice

Ing. Ondrej Baláž

Adresa: 26, Drženice

Ing. Zdenko Kúdela

Adresa: Saratovská 73, Levice

Ing. Leonard Švec

Adresa: 86, Maňa

Ľudmila Viglašová

Adresa: Dopravná 3, Levice

Ing. Ernest Sojka

Adresa: Biringerova 7, Nitra

Ing. Ján Tamaškovič

Adresa: Textilaná 32, Levice

Irena Jenčová

Adresa: Romanova 44, Bratislava

Ing. Pavol Hudák

Adresa: Nová 14, Nové Zámky

Ing. Ladislav Skysľák

Adresa: Šurianska 8, Nové Zámky

Ing. Ján Csere

Adresa: Gogolová 1, Nové Zámky

Ing. Marian Záhumenský

Adresa: I.Nový Svet 23, Dvory nad Žitavou

Ing. Valéria Göczeová

Adresa: K. Marxa 20, Levice

Ing. Eva Páleníková

Adresa: Kpt. Jaroša 33, Levice

Ing. Ladislav Birčák

Adresa: 1, Svodín

Ing. Katarína Gavorníková

Adresa: Majerníkova 3, Bratislava

Ing. Katarína Svobodová

Adresa: 278, Kvetoslavov

Ing. Miloš Polerecký

Adresa: Záhradná 1645/37, Nesvady 946 51

Ing. Dušan Hnilica

Adresa: Severná 25, Žilina

Ing. Martin Forró

Adresa: Markova 15, Bratislava

Dušan Sámela

Adresa: Rázusova 2672/19, Poprad 058 01

Ing. Pavol Guláš

Adresa: 407, Húl

Mgr. Karol Šebo , MBA

Adresa: Zámocká 6455/10, Bratislava 811 01

Ing. Boris Pavlačka

Adresa: Hečkova 14, Bratislava 831 51

Ing. Valéria Göczeová

Adresa: Vinohradnícka 2843/3, Levice 934 01

Jozef Steiner

Adresa: MDŽ 24, Šurany

Ing. Ladislav Moravčík

Adresa: Krížna 15, Nové Zámky

Ing. Michal Bajan

Adresa: č. 424, Nová Dedina

Ing. Ján Močár

Adresa: 161, Hontianske Tesáre

Ing. Pavol Gunár

Adresa: Javorovova 22, Levice

Ing. Blažej Horný

Adresa: Čierne Kľačany

Ing. Marián Igaz

Adresa: Okružná 16, Levice

Ing. Marián Nespešný

Adresa: J. Fučíka 17, Levice

Ing. Koloman Császar

Adresa: Dlhá 8, Nitra

MUdr. Daniel Horňáček

Adresa: Humenského nám. 8, Bratislava

Ing. Anton Kollárik

Adresa: Dolná 27, Banská Štiavnica

Ing. Jozef Kúdela

Adresa: č. 192, Čajkov

Ing. Ľudovít Kristínik

Adresa: Miletičova č.1, Bratislava

Ing. Milan Mahút

Adresa: Muškátová č.8, Levice

Prof.Ing. Bohumil Škarka , DrSc

Adresa: Púpavová č.21, Bratislava

Doc.Ing. Vladimír Palo , CSC.

Adresa: Šándorová 4, Bratislava

MvDr. Ján Selecký

Adresa: Štúrová 146/10, Dobrá Niva

Ing. Anna Michalcová

Adresa: Čajkovského 24, Nitra

Ing. Juraj Varsányi , CSC.

Adresa: 20, Kalná nad Hronom

Ing. Marián Nespešný

Adresa: M. R. Štefánika 17, Levice

Ing. Eva Páleníková

Adresa: Pradiarska 11, Levice

Štefan Valach

Adresa: Okružná 12, Levice

Ing. Zuzana Vácziová

Adresa: Perecká 35, Levice

Ing. Marián Nagy

Adresa: Bernolákova 17, Šurany

Ing. Štefan Hangai

Adresa: Školská 15, Levice 934 01

MUdr. Marián Šolty

Adresa: Landauova 20, Bratislava 841 02

Mgr.Ing. Peter Kováč

Adresa: Javorová 40, Levice 934 01

MvDr. Silvia Snaková

Adresa: S.H.Vajanského 13, Nové Zámky 940 81

MvDr. Silvia Snaková

Adresa: M.R. Štefánika 467/53, Levice 934 01

MvDr. Silvia Feníková Snaková

Adresa: M.R. Štefánika 467/53, Levice 934 01

Ing. Miroslav Chmelár

Adresa: Tománkova 2992/1, Bratislava-Karlova Ves 841 05

Ing. Jana Fabianová

Adresa: Ľanová 3065/9, Levice 934 01

Ing. Jana Fabianová

Adresa: Poľná 1916/17, Levice 934 01

Ing. Michal Bóna

Adresa: Tekovská 2333/1, Levice 934 01

Ing. Jana Račková , PhD

Adresa: P.Jilemnického 2838/1, Levice 934 01

MUdr. Marián Šolty

Adresa: Na Sitine 3379/17, Bratislava 841 01

Ing. Jana Račková , PhD.

Adresa: Jilemnického 2838/1, Levice 934 01

Ing. Pavol Ďurkáč

Adresa: Súkenícka 3050/5, Levice 934 01

Ing. Róbert Samuhel

Adresa: Kosodrevinová 14985/39, Bratislava - Vrakuňa 821 07

Ing. Juraj Leszkó

Adresa: ul. Zd. Nejedlého, Levice

Ing. Filip Mikuláš

Adresa: Javorovova 24, Levice

Ing. Michal Bóna

Adresa: Tekovská č. 11, Starý Tekov

Vilma Jakušová

Adresa: ul. SNP č. 45, Šahy

PHDr. Pavol Janda

Adresa: Cyprichová č. 68, Bratislava

Ing. Marián Nespešný

Adresa: M.R. Štefánika č. 17, Levice

Ing. Zoltán Névery

Adresa: Vajanského č. 6, Levice

Ing. Miroslav Kľačko

Adresa: Dlhá č.1, Nitra

Ing. Pavol Harmáček

Adresa: M.R.Štefánika 10, Lučenec

Ing. Ľudovít Kristiník

Adresa: Miletičova 1, Bratislava

Anna Kubincová

Adresa: Parková 19, Lučenec

prof. Ing. Bohumil Škarka , DrSc.

Adresa: Púpavová 21, Bratislava

Zdenko Šipoš

Adresa: Karola Adlera 15, Bratislava

Ing. Michal Bóna

Adresa: Tekovská 6/11, Starý Tekov

Jana Kocková

Adresa: 76, Dolná Seč

Ing. Michal Bóna

Adresa: Tekovská 6/11, Starý Tekov, Skončenie funkcie: 24.10.2003

Ing. Juraj Varsányi , CSC.

Adresa: 93, Tekovský Hrádok, Skončenie funkcie: 26.04.2010

Ing. Radoslav Beluš

Adresa: Pialská 4/11, Lok 935 38

Jana Kocková

Adresa: 76, Dolná Seč 935 31

Jana Kocková

Adresa: 76, Dolná Seč, Skončenie funkcie: 27.06.2011

Ing. Priščák Anton

Adresa: Krížna 54, Nové Zámky

Tóth Ignác

Adresa: Švermová 649, Štúrovo

Ing. Boros Ladislav

Adresa: 8520, Jasová

Bukai Ľudovít

Adresa: 529, Bešeňov

Ing. Beňuš Ondrej

Adresa: 919, Gbelce

Ing. Ondrej Tóth-Kurucz

Adresa: 614, Kamenín

Ing. Černák Vladimír

Adresa: P.J. Šafárika 15, Palárikovo

Ing. Vojtech Abrman

Adresa: 542, Maňa

Ing. Ondrej Guman

Adresa: Nábrežná 17, Nové Zámky

Ing. Michal Varga

Adresa: 127, Belá

Ing. Stanislav Becík

Adresa: J. A. Komenského 6, Dvory nad Žitavou

Ing. Ladislav Dzurej

Adresa: Komárňanská 29, Nové Zámky

Ing. Marian Záhumenský

Adresa: I. Nový svet 23, Dvory nad Žitavou

Ing. Ladislav Birčák

Adresa: č. 1, Svodín

Ing. Vladimír Černák

Adresa: P.J. Šafárika 15, Palárikovo

Ing. Róbert Vágó

Adresa: Ul. M. Urbana 2718/10, Komárno 945 01

Andrea Polláková

Adresa: 186, Bajč 946 54

Mária Horníková

Adresa: Nábrežná 29, Nové Zámky

Jarmila Šestáková

Adresa: Cyrilo-Metodejská 16, Nové Zámky

Štefan Stanko

Adresa: Krajná 45, Dvory nad Žitavou

Ing. Gizela Szárazová

Adresa: Vodná 2936/1, Komárno

Eszter Őszi

Adresa: Stavbárov 2/5, Komárno 945 01, ČSFR

Ing. Kornélia Pakošová

Adresa: 976, Svodín, Skončenie funkcie: 21.06.2006

Ing. Gizela Szárazová

Adresa: Vodná 2936/1, Komárno, Skončenie funkcie: 21.06.2006

Ing. Richard Jokel

Adresa: Kapitánova ul. 809/17, Komárno 945 01

Ing. Ladislav Birčák

Adresa: 1, Svodín, Skončenie funkcie: 29.12.2009

Ing. Šupáková Magdaléna

Adresa: S.H.Vajanského 15, Nové Zámky

Ing. Ján Badin

Adresa: Komárňanská 4298/45, Nové Zámky

PHDr. Eva Garajová

Adresa: Orgovánová 12, Nové Zámky

Ing. Pavol Hudák , CSC.

Adresa: Šurianska 9, Nové Zámky

Ing. Jaroslav Kodada

Adresa: P. J. Šafárika 843/3, Palánkovo

Štefan Stanko

Adresa: Krajná 1307/45, Dvory nad Žitavou

Ing. Jaroslav Kodada

Adresa: P. J. Šafárika 843/3, Palárikovo

Ing. Ernest Sojka

Adresa: 28.októbra 36, Trenčín

Ing. Róbert Samuhel

Adresa: Kosodrevinová 14985/39, Bratislava 821 07

MUdr. Marian Šolty

Adresa: Landauova 20, Bratislava

Ing. Jozef Őszi

Adresa: Stavbárov 2749/2, Komárno

Ing. Milan Mahút

Adresa: Muškátova 8, Levice

Ing. Ivan Getta

Adresa: Na výhone 590/7, Vinodol 951 06

JUDr. Ján Nehéz

Adresa: M.R.Štefánika č.47, Levice

Alena Múčková

Adresa: č.81, Nová Dedina 935 25

Ing. Ladislav Boros

Adresa: Čerešňova 15, Nové Zámky

Ing. Ondrej Guman - predseda predstavenstva a

Adresa: S. H. Vajanského 46/A, Nové Zámky

Ing. Rozália Szabóová

Adresa: Gorkého 84, Tvrdošovce

Ing. Ondrej Guman - podpredseda a riaditeľ spoločnosti

Adresa: S. H. Vajanského 46/A, Nové Zámky

Ing. Ondrej Guman - podpredseda a riaditeľ spoločnosti

Adresa: S. H. Vajanského 46/A, Nové Zámky, Skončenie funkcie: 29.12.2009

Ing. Martina Kovácsová

Adresa: Veľká Komárňanská 128, Dvory nad Žitavou 941 31

Ing. Martina Kovácsová

Adresa: Veľká Komárňanská 1269/128, Dvory nad Žitavou 941 31

Ing. Jozef Őszi

Adresa: Tajovského 2537/5, Komárno 945 01

Ing. Milan Halmeš

Adresa: Mudroňová 1558/17, Levice 934 01

Ing. Pavel Kyselica

Adresa: A. Sládkoviča 669/47, Nová Dubnica 018 51