Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2021 podľa krajov
18296
4,91%
+170
16452
5,36%
-23
17904
5,55%
-90
21810
5,88%
+216
25255
6,77%
+135
37325
10,22%
+270
51643
12,00%
+388
45603
10,97%
+383
234288
7,90%
+1449
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Otto Mausch

Adresa: Kmeťova 10, Nové Zámky
Súvisiace firmy
?  

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:
Súvisiaci ľudia
?  

Ing. Milan Hrdlík , CSC.

Adresa: Podzámska 5, Nové Zámky

Ing. Peter Széll

Adresa: Rajecká 40, Bratislava

Ing. Jozef Šatara

Adresa: Košická 28/30, Komárno

Ing. Juraj Mišura

Adresa: Jurkovičova 3, Bratislava

Ing. Sonja Mihaleová

Adresa: Ďatelinová 3, Bratislava

Ing. Martin Forró

Adresa: Markova 15, Bratislava

Karol Vogel

Adresa: Blumentálska 13, Bratislava

Ing. Milan Lukačovský

Adresa: Pod Záhradami 4258/3, Nové Zámky 940 01

Ing. Milan Lukačovský

Adresa: Ružová dolina 5, Nové Zámky

Božena Lattová

Adresa: Medveďovej 1, Bratislava

Ing. Marian Bohuš

Adresa: Ľ. Fullu 22, Bratislava

Ing. Marian Bohuš

Adresa: Ľ. Fullu 22, Bratislava, Skončenie funkcie: 04.09.2002

Ing. Ľudmila Švarcová

Adresa: Vajanského 46/a, Nové Zámky

Andrea Tibenská

Adresa: Žehrianska 12, Bratislava

Ing. Juraj Mišura

Adresa: Pri Suchom Mlyne 9, Bratislava 811 04

Miroslav Hrmel

Adresa: Dudvážska 8, Bratislava 821 07

Ing. Jozef Orgonáš

Adresa: Krasnohorská 16, Bratislava, Skončenie funkcie: 15.08.2005

Ing. Karol Šátek

Adresa: T. Vansovej 15, Nové Zámky

Ing. Ján Dolobáč

Adresa: Jánošíkova 20, Nové Zámky

Mgr. Jozef Šutka

Adresa: G. Bethlena 1, Nové Zámky

Ing. Marián Komáromy , , CSc.

Adresa: G. Bethlena 23, Nové Zámky

Bc. Jozef Šutka

Adresa: G.Bethlena 1, Nové Zámky

Ing. Ladislav Csíkász

Adresa: 94, Kútniky

Ing. Gabriel Koday

Adresa: 129, Orechová Potôň

Ing. Oto Kolárik

Adresa: Klubová 5, Šurany - Kostloný Sek

Ing. Jozef Ráchela

Adresa: Nálepkova 5, Dunajská Streda

Ing. Mária Baráňová

Adresa: Nábrežná 18, Nové Zámky

Ing. Jozef Ráchela

Adresa: ul. Kálmána Mikszátha 1973/5, Dunajská Streda

Ing. Anton Dolobáč

Adresa: Jánošíkova 20, Nové Zámky

Mgr. Ľudovít Fehér

Adresa: 52, Bajč

JUDr. Emil Murcin

Adresa: Nábrežná 9, Nové Zámky

Ing. Monika Jančárová

Adresa: ul. Komenského 16, Palárikovo

Štefan Rózsa

Adresa: Hlavná 841, Gabčíkovo

Gabriel Koday

Adresa: 126, Orechová Potôň 930 02

Ing. Milan Ráchela

Adresa: Kálmána Mikszátha 1973/5, Dunajská Streda 929 01

Štefan Rózsa

Adresa: Hlavná 841, Gabčíkovo, Skončenie funkcie: 15.05.2008

Ing. Klára Horváthová

Adresa: Vajanského 81, Nové Zámky

JUDr. Ivan Pongrác

Adresa: Neratovické nám. 2146/10, Dunajská Streda

Ing. Ivan Kšinant

Adresa: Nábrežná 10, Nové Zámky

Ing. Ján Maglodský

Adresa: Jarková 7, Nesvady

Ing. Viliam Melichárek

Adresa: ul. Cyrilometódska 34, Nové Zámky

Zoltán Nagy

Adresa: Letišná 1640/40, Dunajská Streda

Zuzana Cziráková

Adresa: 249, Baloň 930 08

JUDr. Ivan Pongrác

Adresa: Neratovické nám. 2146/10, Dunajská Streda, Skončenie funkcie: 10.05.2006

Peter Havrila

Adresa: Novozámocká 280, Ivanka pri Nitre

Kristína Havrilová

Adresa: Novozámocká 280, Ivanka pri Nitre

Ing. Petra Višňovská

Adresa: Bezručova 42, Nové Zámky 940 01

Petra Lukačovská

Adresa: Ružová dolina 5, Nové Zámky

Ing. Peter Vozár

Adresa: Mierová 18, Bratislava

Ing. Róbert Šimurka

Adresa: Gaštanová 6, Štúrovo

Ing. Ladislav Török

Adresa: Vajanského 41, Nové Zámky

Darina Buková

Adresa: Hraničná 1, Bratislava

Jozef Steiner

Adresa: MDŽ 24, Šurany

Dušan Hoferica

Adresa: Pri hrádzi 4, Nové Zámky

Ing. Karol Horváth

Adresa: Nábrežná 10, Nové Zámky

Ing. Peter Györy

Adresa: Selyeho 21/32, Komárno

Ing. Peter Vozár

Adresa: Pribišova 43, Bratislava

Jozef Steiner

Adresa: MDŽ 24, Šurany, Skončenie funkcie: 17.01.2007

Ing. Peter Danáč

Adresa: Svornosti 204/18, Nové Zámky 940 01

Darina Buková

Adresa: Hraničná 1, Bratislava 821 05

Ing. Gabriel Török

Adresa: Nábrežná 79, Nové Zámky

Dipl.Ing. Dušan Uher

Adresa: Trnavská 12, Bratislava

Miroslav Kršák

Adresa: Pod Lipami 48, Nové Zámky 940 01

Branislav Remiš

Adresa: 136, Lúka

Ing. Valéria Rybárová

Adresa: Furdekova 4, Bratislava

Ing. Ľubica Baltazarovičová

Adresa: Mudroňova 101, Bratislava

Jozef Pecár

Adresa: Komárňanská 33, Nové Zámky

Norbert Agg

Adresa: Šoltésovej 20, Nové Zámky

Ing. Dezider Doležal

Adresa: 200, Dlhá nad Váhom

Ing. Vincent Györy

Adresa: Zadunajská 1, Bratislava

Gabriel Forgáč

Adresa: T.G.Masaryka 21, Nové Zámky

Ing. Vincent Györy

Adresa: Lesná 4, Nové Zámky

Ján Bubla

Adresa: MDŽ 12, Šurany

Štefan Černička

Adresa: Bitúnkova 3, Nové Zámky

Ing. Anton Dujava

Adresa: Nábrežná 87, Nové Zámky

Arpád Kontár

Adresa: Nová doba 927, Galanta

Ing. Ján Vég

Adresa: Cyrilometódska 36, Nové Zámky

Ing. Vincent Györi

Adresa: Zadunajská 1, Bratislava

Ing. Marián Zimmermann

Adresa: Čsl.armády 1020/18, Šaľa

Juraj Ag

Adresa: Nábrežná 30, Nové Zámky

Ing. Vladimír Matajs

Adresa: SNP 14, Šaľa

Arpád Kontár - tajomník predstavenstva

Adresa: Nová doba 927, Galanta

Ing. Teodor Bitter

Adresa: Cyrilometódska 20, Nové Zámky

Alexander Obonya

Adresa: Dlhá 27, Nová Stráž

Alexander Tóth

Adresa: Svornosti 71, Nové Zámky

Vladimír Augustín

Adresa: Družstevná 77, Nové Zámky

Vladimír Augustín

Adresa: Vajanského 77, Nové Zámky

JUDr. Juraj Horváth

Adresa: Mederečská 18/19, Komárno

Ladislav Kováč

Adresa: Lastovičia 3, Nové Zámky

Ing. František Houšťava

Adresa: Na tabulkách 33, Ostrava-Koblov

Jarka Raslavská

Adresa: Nábrežná 79, Nové Zámky

Miroslav Kršák

Adresa: Pod lipami 48, Nové Zámky

Ing. Martin Forró

Adresa: Marková 15, Bratislava

Ing. Jozef Orgonáš

Adresa: Krasnohorská 16, Bratislava

Bc. Imrich Mészáros

Adresa: Jánošíkova 20, Nové Zámky

Ing. Štefan Mésároš

Adresa: Sládkovičova 13, Levice

Ing. František Kaska

Adresa: 646/37, Rudolfov pod Zámkem, Česká republika

Ing. František Kaska

Adresa: 104, Dubničné 373 71, Česká republika

Ing. František Kaska

Adresa: 104, Dubičné 373 71, Česká republika

Ing. Ján Csontos

Adresa: Cyrilometodská 30, Nové Zámky

Ing. Daniel Benčo

Adresa: Hadovce 11, Komárno

Ing. Róbert Šimurka

Adresa: Gaštanova 6, Štúrovo

Ing. Martin Forró

Adresa: Blumentálska 3, Bratislava-Staré mesto 811 07

Darina Buková

Adresa: Blumentálska 3, Bratislava-Staré mesto 811 07

Ing. Martin Forró

Adresa: Blumentálska 2722/3, Bratislava-Staré mesto 811 07

Darina Buková

Adresa: Blumentálska 2722/3, Bratislava-Staré mesto 811 07

Miroslav Hrmel

Adresa: Dudvážska 5101/8, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07

Božena Lattová

Adresa: Medveďovej 1, Bratislava, Skončenie funkcie: 11.04.2019

Ing. Juraj Mišura

Adresa: Pri Suchom Mlyne 3879/9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04

Ing. Roman Žitný

Adresa: Albánska 6894/2, Bratislava - mestská časť Rača 831 06

Mgr. Roman Šmahovský

Adresa: Estónska 5222/52, Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 06

Ing. Juraj Mišura

Adresa: Pri Suchom Mlyne 9, Bratislava 811 04, Skončenie funkcie: 11.04.2019

Jozef Pecár

Adresa: Komárňanská 33, Nové Zámky, Skončenie funkcie: 11.04.2019

Ing. Milan Ráchela

Adresa: ul. Janšákova 6188/21, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07