Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Ladislav Pavlíček , CSC.

Adresa: Pred Poľom 12, Trenčín
Súvisiace firmy
?  

Sídlo:

Sídlo:
Súvisiaci ľudia
?  

Ing. Vladimír Pačai

Adresa: Magurská 2, Košice

Doc. Ing. Július Tóth , CSC.

Adresa: Muránska 8, Košice

Mgr. Martin Laca

Adresa: Kozmonautická 5, Bratislava 821 02

Ing. Imrich Bako

Adresa: Bezručova 6, Nové Zámky

Ing. Dušan Pavlík

Adresa: Dunajská 24, Bratislava

Ing. Jozef Škvarenina

Adresa: Kalinčiakova 4, Zlaté Moravce

Ing. Jozef Fedor

Adresa: Gelnická 16, Bratislava 831 06

Ing. Ján Falath

Adresa: Pifflova 4, Bratislava

Ing. Jana Babálová

Adresa: Bullova 25, Bratislava

Doc. Ing. Jozef Šalak , CSC.

Adresa: Fábryho 9, Košice

JUDr. Rudolf Bača

Adresa: ČSA 1190/3, Kysucké Nové Mesto 024 04

Ing. Michal Mišo

Adresa: Hornádska 24, Bratislava

JUDr. Pavol Ovšonka

Adresa: 385, Gánovce

Ing. Alfréd Richter

Adresa: I. Krasku 252/6, Považská Bystrica

Ing. Ladislav Debnár

Adresa: Svätoplukova 684/13, Bojnice

Ing. Milan Cagala , CSC.

Adresa: Izbická 29, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ján Pánik

Adresa: Hurbanova 5, Myjava

Ing. Vladimír Kestler , PhD.

Adresa: Kráľovské údolie 24, Bratislava 811 02

Ing. Marián Komáromy , , CSc.

Adresa: G. Bethlena 23, Nové Zámky

Ing. Vladimír Kestler

Adresa: Kráľovské údolie 6442/24, Bratislava

Ing. Stanislav Kudláč

Adresa: Miškovecká 1, Košice

PHDr. Marián Šarišský

Adresa: Michalovská 1, Košice

Ing. Pavel Varga

Adresa: Žilinská 2, Trenčín

JUDr. Eva Komrsková

Adresa: Hrobákova 24, Bratislava 851 02

Ing. Vladimír Kestler

Adresa: Sklenárova 8, Bratislava

Ing. Viliam Krajčovič

Adresa: Agátová 9, Trnava

Ing. Ján Dovalovský

Adresa: Ladislava Szántoa 27, Bratislava

Ing. Gabriel Beďatš

Adresa: Pred Poľom 4, Trenčín

Ing. Peter Zuzčák , PhD.

Adresa: Palárikova 2144/4, Žilina 010 01

JUDr. Pavol Ovšonka

Adresa: 344, Nová Lesná

Ing. Rastislav Zbořil

Adresa: Hoštáky 688/14, Myjava

Ing. Michal Mišo

Adresa: Hornádska 24, Bratislava 821 07

Ing. Igor Kováč , PhD.

Adresa: Žilinská cesta 479/86, Lietavská Lúčka 013 11

Ing. Jiří Frolka

Adresa: Čajakova 2172/6, Žilina 010 01

Mgr. Peter Duchovič

Adresa: Jana Mazura 4, Martin 036 01

Ing. Ján Vehovský

Adresa: Ľudmily Podjavorinskej 2451/13, Čadca 022 01

Ing. Vladimír Kestler

Adresa: Schiffelova 8, Bratislava

Ing. Ladislav Pavlíček , CSC.

Adresa: Hlinická 1185/42, Myjava

Ing. Jozef Tóth

Adresa: Sadmelijská 3, Bratislava

Ing. Ladislav Pavlíček , CSC.

Adresa: Hlinická 42, Myjava

Ing. Pavol Tkáčik

Adresa: Volgogradská 46, Prešov

Ing. Milan Kubovčiak

Adresa: 881, Turá Lúka

Mgr. Ján Šurin

Adresa: Viestova 6, Myjava

Anna Cagalová

Adresa: 30, Častkovce

Ing. František Kovačovský

Adresa: Rajecká 4, Bratislava

Ing. Milan Tomšo

Adresa: Muškátova 40, Bratislava

Ing. Vilam Jančovič , CSC.

Adresa: Tekovská 18, Zlaté Moravce

Ing. Ladislav Pavlíček , CSC.

Adresa: Pred poľom 12, Trenčín

Ing. Ján Spúra

Adresa: Allendeho 2767, Poprad

Ing. Eva Stalmašková

Adresa: Žukovova 32, Bratislava

Ing. Eduard Mikuš

Adresa: Lysáková 16, Bratislava

Ing. Viliam Krajčovič

Adresa: Agátová 9, Bratislava

Ing. Martin Mravec

Adresa: Jesenského 450/5, Prievidza 971 01

Ing. Jozef Droščin

Adresa: Zákysučie 654, Krásno nad Kysucou 023 02

Ing. Miroslav Lukáč

Adresa: Novosická 1862, Púchov 020 01

Ing. Peter Kubík

Adresa: 437, Radoľa 023 36

Ing. Ján Danko

Adresa: Jakubovo nám. 11, Bratislava

Ing. Viliam Jančovič , CSC.

Adresa: Tekovská 18, Zlaté Moravce

JUDr. Eva Komrsková

Adresa: Hrobákova 24, Bratislava

Ing. Ján Falath

Adresa: Piffalova 4, Bratislava 851 01

Ing. Alexander Rezeš

Adresa: Kremnická 43, Košice 040 01

Doc. Ing. Jozef Šalka

Adresa: Fábryho 9, Košice 040 01

RNDR. Ján Smerek , CSc

Adresa: Rosná 5, Košice 040 01

Prof. JUDr. Florián Sivák , , CSc.

Adresa: Astrová 10, Bratislava 821 06

JUDr. Anton Blaha

Adresa: Nad lomom 4198/5, Bratislava

Ing. Edmund Kozel

Adresa: Jakubíkova 28, Bratislava

Ing. Vladimír Krajčovič

Adresa: Agátová 9, Trnava

Ing. Rudolf Autner

Adresa: Račianska 8, Bratislava

JUDr. Eva Komrsková

Adresa: Hrobákova 2480/24, Bratislava

Ing. František Palič

Adresa: Pri Štadióne 964/25, Svätý Jur

JUDr. Anton Blaha

Adresa: Nad lomom 4198/5, Bratislava 811 02

JUDr. Eva Komrsková

Adresa: Hrobákova 2480/24, Bratislava 851 02

Ing. Edmund Kozel

Adresa: Jakubíkova 28, Bratislava 831 01

JUDr. Pavol Ovšonka

Adresa: Nová Lesná 344, Nová Lesná 059 86

Ing. František Palič

Adresa: Pri Štadióne 964/25, Svätý Jur 900 21

Ing. Josef Droščin

Adresa: Zákysučie 654, Krásno nad Kysucou 023 02

Mgr. Juraj Papcun

Adresa: Tomášikova 10/A, Bratislava 821 03

Ing. Martin Švaňa

Adresa: Dunajov 218, Dunajov 023 02

Ing. Miroslav Lukáč

Adresa: Novonosická 1862/146, Púchov 020 01

Ing. Milan Cagala

Adresa: Poľovnícka 10, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Dušan Hrnčiřík

Adresa: M.R. Štefánika 360/28, Stará Turá

Dagmar Galániová

Adresa: Štefániková 13, Nové Mesto nad Váhom

Pavol Adámek

Adresa: Hurbanova 152/58, Stará Turá 916 01

prof. Ing. Michal Baránik , CSC.

Adresa: Levárska 1, Bratislava 841 04

Ing. František Matika

Adresa: Považská 5, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Iveta Lendvorská

Adresa: E.M.Šoltésovej 102/39, Krupina

Janka Masárová

Adresa: SNP 1224, Gbely

Erik Osuský

Adresa: P. Blahu 1144, Malacky

Ing. Zita Zemková

Adresa: Gorkého 7, Bratislava

Ing. Ladislav Pavlíček , CSC.

Adresa: Hlinická 42/1185, Myjava

Ing. Ján Gálik

Adresa: Hurbanova 1, Myjava

Ing. Jaroslav Duga

Adresa: Štefánika 600/80, Myjava

Ing. Jaroslav Horňák

Adresa: Hurbanova 1, Myjava

Ing. Vladimír Kozánek

Adresa: Pažického 4, Myjava

Ing. Gabriel Orávik

Adresa: Štefánika 589/66, Myjava

Ing. Alfonz Lukačin

Adresa: Bauerova 20, Košice

Ing. Vladimír Maco

Adresa: Krmanova 12, Myjava

Prof.Ing. Mikuláš Sedlák , CSC.

Adresa: Odbojárov 10, Bratislava

Ing. Dušan Svoboda

Adresa: Kuklovská 3, Bratislava

Ing. Emil Ščepko

Adresa: Štefánika 698, Senica

Ing. Ján Štubniak

Adresa: Horná Mičiná 26, Banská Bystrica

Ing. Ján Klocok

Adresa: Vyšný Kubín 90, Dolný Kubín

JUDr. Alexander Zápotocký

Adresa: Moldavská 3, Košice

Ing. Emil Ščepko

Adresa: M.R.Štefánika 6, Senica

Miroslav Kulíšek

Adresa: Komenského 854/38, Myjava

Ing. Jozef Staroň

Adresa: Vígľašská 8, Bratislava

Ing. Július Tóth , CSC.

Adresa: Muráňska 8, Košice 040 01

Ing. Viliam Krajčovič

Adresa: kpt. Nálepku 5, Trnava

Ing. Jiří Němec

Adresa: Mla-dé fronty 1621, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Vehovský

Adresa: Ľudmily Podjavorinskej 2451/13, Čadca 022 01

Ing. Imrich Bako

Adresa: Bezručová 6, Nové Zámky

Ing. Ján Dovalovský

Adresa: L. Szántoa 27, Bratislava

Ing. Eva Štalmašková

Adresa: Žukovova 32, Bratislava

Ing. Jiří Němec

Adresa: Mladé fronty 1621, Praha 4 - Chodov, Česká republika

Ing. Ján Gróf

Adresa: Víglašská 3, Bratislava

Zdeněk Barvínek

Adresa: Za Klášterem 613, Fulnek, Česká republika

Ing. Vladimír Vlček

Adresa: Sklopčická 595, Ostrava - Krásné Pole, Česká republika

Ing. Günther Furin

Adresa: Komárnická 22, Bratislava

Ing. Miroslav Zachar

Adresa: Sokolíková 15, Bratislava

Ing. Pavol Pecník

Adresa: Ružičková 11, Bratislava

Mgr. Vladimír Kestler

Adresa: Kráľovské údolie 24, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Mgr. Martin Laca

Adresa: Papraďová 5, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01

Ing. Michal Mišo

Adresa: Miletičova 565/33, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Ing. Zuzana Maslíková

Adresa: Turzovka Stred 328, Turzovka 023 54

Ing. Marián Podolák

Adresa: 1435, Krásno nad Kysucou 023 02

Ing. Pavel Mockovčiak

Adresa: Svetlá 5754/B, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Ing. Vladimír Kestler

Adresa: Kráľovské údolie 24, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02

Mgr. Martin Laca - podpredseda dozornej rady

Adresa: Papraďová 5, Bratislava - mestká časť Ružinov 821 01