Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Juraj Andrášik

Adresa: 185, Cinobaňa
Súvisiace firmy
?  

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:
Súvisiaci ľudia
?  

Ing. Juraj Stankovič

Adresa: J. Poničana 810/66, Očová

Ing. Zuzana Kormanová

Adresa: Levočská 87, Prešov

Ing. Ľudmila Šamová

Adresa: Popovova 32, Bratislava

Milan Korim

Adresa: 264, Cinobaňa

Ing. Ivan Kalina

Adresa: Škultétyho 3, Tornaľa

Ing. Vojtech Šamo

Adresa: Popovova 32, Bratislava

Ing. Zuzana Jenčová

Adresa: Šoltésovej 26, Bratislava

Ing. Ivan Garaj

Adresa: 304, Cinobaňa

Ing. Ivan Selecký , CSC.

Adresa: Vranovská 51, Bratislava

Ing. Peter Tejiščák

Adresa: 36, Lupoč

Ing. Július Ďurdík

Adresa: Husova 12, Lučenec

Pavel B r n d i a r

Adresa: Francisciho 807, Tisovec

Štefan Č o m a

Adresa: Štefánikova 443, Hnúšťa

Roman H u ň a

Adresa: Muránska 509, Tisovec

Ružena Š t u l a j t e r o v á - tajomník

Adresa: Hlavná 107, Rimavská Píla

Pavel Brndiar

Adresa: Francisciho 807, Tisovec

Ing Jozef Turóci

Adresa: Malohontská 5, Rimavská Sobota

Ing Ján Valent

Adresa: Veľký Blh

Peter D i a n i š k a

Adresa: Daxnerova 772, Tisovec

Ing. Ján H u b a

Adresa: Mieru 64, Rimavská Sobota

Ján M a n i c a

Adresa: Štefánikova 623, Tisovec

Peter M i n á č

Adresa: Partizánska 148, Tisovec

Ing. Ján P e t r i n e c

Adresa: Pionierska 21, Rimavská Sobota

Dušan S o k o l

Adresa: Francisciho 805, Tisovec

Ružena členŠtulajterová

Adresa: Hlavná 107, Rimavská Píla

PHd. Juraj j Kuráli

Adresa: Ľ. Svobodu, Lučenec

Ružena Štulajterová

Adresa: Hlavná 107, Rimavská Píla

Ing. Zoltán Bráz

Adresa: J. Bodona 1721/1, Rimavská Sobota

Ján Gerát

Adresa: 69, Tuhár

Václav Svorad

Adresa: 42, Tuhár

Ján Ufrla

Adresa: 47, Tuhár

Ing. Jolana Čemenová

Adresa: Ehrenburgova 23, Lučenec

Ing. Anna Kravárová

Adresa: Vajanského 58, Modra

Robert Čulen

Adresa: Gabčíkova 10, Bratislava

Ján Gerát

Adresa: 69, Tuhár, Skončenie funkcie: 19.08.2010

Rozália Kudlová

Adresa: Cementárska 60, Lietavská Lúčka

Ján Šuta

Adresa: Ranckova 8, Bratislava

Ing. Milan Varšo

Adresa: MDŽ 10, Lučenec

Ing. Ján Juhaniak

Adresa: Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

Ing. Ján Kelo

Adresa: J. Poničana 7, Bratislava

Ing. Ivan Lihotský

Adresa: Stredná 14, Banská Bystrica

Ing. Juraj Jakubove

Adresa: Nám. mieru 661/10, Divín, Divín

Ing. Mária Barániková

Adresa: Levárska 1, Bratislava

Stanislava Hrnčiarová

Adresa: 25, Tuhár

Marta Gerátová

Adresa: 69, Tuhár, Skončenie funkcie: 19.08.2010

Marta Gerátová

Adresa: 69, Tuhár

Ing. Anna Šamová

Adresa: Popovova 32, Bratislava

Ing. Miroslav Garaj

Adresa: Sad pionierov III, Lučenec

Ján Chrtiansky

Adresa: Poľná 675/4, Poltár

JUDr. Ján Slovák

Adresa: 369, Kalinovo

Ing. Matej Beznák , CSC.

Adresa: Na Barime 15, Bratislava

Ing. Imrich Lupták

Adresa: Sídl. Stred 157/11, Hriňová

Ing. Ján Boroš

Adresa: ul. Mieru 1660/22, Lučenec

Tava L.Griffin

Adresa: dlhodobý pobyt na území SR :, Karadžičova 4112/49, Bratislava

Leighton Q.J.Klevana

Adresa: dlhodobý pobyt na území SR :, Na Štyridsiatku 3, Bratislava

Ing. Ľubomír Ochotnický

Adresa: 29.augusta 9, Bratislava

Ing. Mária Takácsova

Adresa: Chalúpkova 13, Senec

Katarína Kurucová

Adresa: A. Hlinku 138/13, Hlohovec

Ing. Ján Lenhart , CSC.

Adresa: 231, Cinobaňa

Ing. Jozef Leška

Adresa: Tomanová 82, Bratislava - mestská časť Vajnory

Ing. Ján Zubo

Adresa: Masarykova 24, Lučenec

Ľubomír Barkáč

Adresa: 304, Cinobaňa

Ing. Oľga Pápaiová

Adresa: Wágnerova 19, Lučenec

Ing. Ján Boroš

Adresa: Mierova 1660/22, Lučenec

Miroslav Garaj

Adresa: 131, Cinobaňa

Ing. Jozef Glóz

Adresa: Komenského 25, Košice

L.Q.J. Klevana

Adresa: dlhodobý pobyt na území SR :, Na štyridsiatku 3, Bratislava

Leighton Q.J. Klevana

Adresa: dlhodobý pobyt na území SR :, Na štyridsiatku 3, Bratislava

Ing. Ján Kalina

Adresa: Škultétyho D-3/12, Tornaľa

Ing. Ján Magic

Adresa: Štvrť Štefánika 3, Lučenec

Ing. Ján Valent

Adresa: 218, Veľký Blh

Ing. Miroslav Klochan

Adresa: Leninova 22, Lučenec

Ing. Dagmar Sychrová

Adresa: Malinovského 3, Lučenec

Ing. Arpád Csank

Adresa: Námestie republiky 1, Lučenec

Ing. Miroslav Šuran

Adresa: L. Svobodu 7, Lučenec

Ing. Petr Janečka

Adresa: Novozámocká 2539/10, Zvolen

Ing. Matej Beznák , CSC.

Adresa: Na barine 15, Bratislava

Ing. Imrich Lupták

Adresa: sídlisko Stred 157/11, Hriňová

Mgr. Tomáš Reitman

Adresa: Chrobákova 5, Bratislava

Ing. Anton Porubský

Adresa: Čsl. parašutistov 17, Bratislava

Ing. Arpád Csank

Adresa: Nám. Republiky 1, Lučenec

Dušan Števko ml

Adresa: Študenská 26, Lučenec

Ing. Juraj Andrašík

Adresa: 185, Cinobaňa

František Zvrškovec

Adresa: Vastra Granholmen, Vaxholm 185 00, Švédske kráľovstvo, dlhodobý pobyt na území SR :, Slovenské nábr. 42, Bratislava