Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2021 podľa krajov
16027
4,38%
-160
13061
4,16%
+144
14009
4,28%
+169
18436
4,80%
+473
20193
5,32%
+289
32137
9,01%
+410
45574
10,75%
+301
40788
9,98%
+272
200225
6,76%
+1898
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Jaroslav Jankiv

Adresa: Obrancov mieru 52, Prešov
Súvisiace firmy
?  

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:
Súvisiaci ľudia
?  

Miloš Kuzma

Adresa: Záhradná 14, Luhyňa 076 14

Ing. Ladislav Mačejovský

Adresa: Nábrežná 856/3, Bardejov

Mgr. Ladislav Peciar

Adresa: Švabinského 4, Bratislava

Ing. Peter Rohár

Adresa: Lesnícka 11, Košice

Ing. Stanislav Jančošek

Adresa: L. Novomeského 1, Bardejov

Peter Pacera

Adresa: Holíčska 3, Bratislava 851 01

Ing. Juraj Vasek

Adresa: Pod Žiarcom 282/5, Tvrdošín

Monika Pavlovičová

Adresa: Hurbanova 130/11, Stará Turá

Ing. Peter Dzuruš

Adresa: Šoltésovej 36, Košice

Ing. Vladimír Chlebo , CSc.,

Adresa: Kuzmányho 5, Košice

Ing. Branislav Gábriš

Adresa: Jadrová 3226/5, Bratislava

JUDr. Oľga Valková

Adresa: Čiližská 30, Bratislava

Mgr. Ján Michalec

Adresa: M. R. Štefánika 366, Stará Turá

Ing. Ladislav Mačejovský

Adresa: Nábrežná 3, Bardejov 085 01

Ing. Dana Maková - Libatová

Adresa: Vajkovce 103, Budimír 044 43

Ing. Jaroslav Jankiv

Adresa: Šmeralova 23, Prešov 080 01

Ing. Ladislav Mačejovský

Adresa: Nábrežná 3, Bardejov 085 01, Skončenie funkcie: 16.07.2004

Ing. Dana Maková - Libatová

Adresa: Vajkovce 103, Budimír 044 43, Skončenie funkcie: 16.07.2004

Ing. Peter Rohár

Adresa: Lesnícka 11, Košice 040 01, Skončenie funkcie: 16.07.2004

Marek Olejár

Adresa: Komenského 568/35, Bardejov 085 01

Ing. Ivan Ondrejička

Adresa: Andrusova 10, Bratislava

Ing. Janka Sinayová

Adresa: Kuklovská 1, Bratislava

Ing. Jaroslav Jankiv

Adresa: Obrancov mieru 52, Prešov, Skončenie funkcie: 27.03.2003

Mgr. Marián Jančošek

Adresa: L. Sáru 4, Bratislava 841 05

Ján Gombár

Adresa: Tačevská 17, Bardejov 085 01

Jozef Olejár

Adresa: J. Grešáka 3559/30, Bardejov 085 01

Ing. Vladimír Chlebo , CSc.,

Adresa: Kuzmányho 5, Košice, Skončenie funkcie: 01.08.2005

Ing. Milan Brezovský , CSc.,

Adresa: Húščavova 3, Bratislava, Skončenie funkcie: 01.08.2005

Ing. Ján Balún

Adresa: Prostějovská 32, Prešov

Ing. Ivan Bojko

Adresa: Volgogradská 30, Prešov

Ing. Dušan Brečka

Adresa: Sibírska 11, Prešov

Ing. Vladimír Cinkanič

Adresa: Mukačevská 47, Prešov

Ladislav Čekan

Adresa: V. Clementisa 1, Prešov

Dominik Čekon

Adresa: Ondavská 22, Solivar

Pavol Desátnik

Adresa: 74, Ruská Nová Ves

Ing. Milan Dunajčák

Adresa: Justičná 12, Prešov

Ing. Vladimír Fedor

Adresa: Mirka Nešpora 41, Prešov

Ing. Vincent Fogaš

Adresa: 41, Tulčík

Ing. Andrej Foľta

Adresa: Volgogradská 22, Prešov

Jozef Gerčák

Adresa: Prostějovská 54, Prešov

Ing. Pavol Hudák

Adresa: Mukačevská 21, Prešov

Ing. Ľuboš Jabčanka

Adresa: Za Kalváriou 57, Prešov

Ján Kavalec

Adresa: Prostějovská 27, Prešov

Ing. Anton Kuchár

Adresa: A. Matušku 6, Prešov

Ing. Alfonz Leššo

Adresa: 4, Lažany

Ing. Anton Marton

Adresa: 16, Ostrovany

Ing. Milan Reviľák

Adresa: Švábska 49, Prešov

Stanislav Šalata

Adresa: Tomášikova 44, Prešov

Anna Šepitková

Adresa: Prostějovská 37, Prešov

Ing. Jozef Ševcov

Adresa: V. Clementisa 3, Prešov

Ing. Mikuláš Šoltýs

Adresa: Tomášikova 46, Prešov

Ľubomír Tomaščík

Adresa: 346, Tulčík

Ing. Vladislav Valt

Adresa: Švábska 72, Prešov

Štefan Vojtek

Adresa: Dubravská 17, Prešov

Jozef Žigraj

Adresa: Matice Slovenskej 3, Prešov

Mgr. Igor Šmatlák

Adresa: Vážska 9, Bratislava 821 07

Igor Paňko

Adresa: Tačevská 6, Bardejov 085 01

Mgr. Jaroslav Jančošek

Adresa: Pod papierňou 38, Bardejov 085 01

Mgr. Marián Barančík

Adresa: J.Grešáka 22, Bardejov

Mgr. Marián Barančík

Adresa: J.Grešáka 22, Bardejov, Skončenie funkcie: 23.08.2004

Ing. Ján Tilňak

Adresa: Švermova 1230/16, Snina

Ing. Ladislav Mačejovský

Adresa: Nábrežná 3, Bardejov

Ing. Peter Rohár

Adresa: Lesnícka 11, Košice 040 01

Alena Hudáková

Adresa: Partizánska 24, Bardejov

Jozef Šepitka

Adresa: Komenského 36, Bardejov, Skončenie funkcie: 09.08.2002

Ing. Jaroslav Jankiv

Adresa: Obrancov mieru 52, Prešov 080 01

Alena Hudáková

Adresa: Partizánska 24, Bardejov 085 01

Ing. Andrea Jančošeková

Adresa: Radničné námestie 34, Bardejov

Mgr. Silvia Barančíková

Adresa: J. Grošáka 22, Bardejov

Martin Petrenko

Adresa: Potočná 1736/1, Bardejov- Bardejovská Nová Ves 085 01

Ing. Jozef Šoltýs

Adresa: Nový Sad 30, Bardejov, Skončenie funkcie: 25.04.2008

Mgr. Silvia Barančíková

Adresa: J. Grošáka 22, Bardejov 085 01

Ing. Rudolf Kozlai

Adresa: Štefánikova 11, Prešov

Ing. Ivan Roháč

Adresa: Janigova 6, Košice

Jaroslav Jančošek

Adresa: 8. mája 637/34, Svidník

Klaudia Franeková

Adresa: Tibenského 17, Bratislava

Mgr. Igor Šmatlák

Adresa: Vážska 9, Bratislava

Ing. Dana Maková - Libatová

Adresa: Vajkovce 103, Budimír

Jaroslav Jančošek

Adresa: Pod papierňou 38, Bardejov

Ing. Ján Rohár

Adresa: Ul. Slobody 11, Košice 040 11, Skončenie funkcie: 10.09.2002

Dana Maková-Libatová

Adresa: č. 103, Vajkovce, Skončenie funkcie: 10.09.2002

Ing. Ivan Maník

Adresa: Grešákova 22, Bardejov

Jaroslav Jančošek

Adresa: Pod Papierňou 38, Bardejov

Jaroslav Jančošek

Adresa: Pod Papierňou 38, Bardejov 085 01

Ing. Jozef Šoltýs

Adresa: Nový Sad 30, Bardejov

Ing. Iveta Nejedlá

Adresa: Kríková 7, Bratislava

Marta Petrenková

Adresa: Potočná 1736/1, Bardejov- Bardejovská N. Ves 085 01