Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Anna Barančíková

Adresa: 490, Trenčianska Turná
Súvisiace firmy
?  

Sídlo:
Súvisiaci ľudia
?  

Ing. Miroslav Topolčány

Adresa: Lipová 17, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ján Kvašňovský

Adresa: 408, Kálnica

Ing. Lenka Dovalová

Adresa: Lipová 991/12, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Sylvia Topolčányová

Adresa: Izbická 2510/10A, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Ján Kvašňovský

Adresa: 408, Kálnica 913 09

Ing. Vladimír Doval

Adresa: Lipová 991/12, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Rudolf Ďuriš

Adresa: 384, Chocholná - Velčice

Borislav Kopčan

Adresa: Čachtická 10, Nové Mesto nad Váhom

Ján Krchnavý

Adresa: 306, Kálnica

Peter Sliš

Adresa: 292, Hrachovište

Ing. Pavol Rýdzi

Adresa: 61, Zemianske Podhradie

Ing. Peter Gálik

Adresa: Generála Svobodu 13, Trenčín

Ing. Pavol Rýdzi

Adresa: 496, Zemianske Podhradie

Ing. Tomáš Topolčány

Adresa: Priemyselná 2101/6, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Lenka Dovalová

Adresa: Lipová 17, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Tomáš Topolčány

Adresa: Izbická 2510/10A, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ivan Juráček

Adresa: Hviezdoslavova 8, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ján Rehora , CSC.

Adresa: Jánošíkova 8, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Miloš Kocián

Adresa: IPF, Bratislava

Boris Kopčan

Adresa: Čachtická 10, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Viliam Lučanik

Adresa: PD, Nededza

Dipl. tech. Ján Maľa

Adresa: ČSA 135, Očová

Jozef Plichta

Adresa: 287, Kálnica

Ing. Jozef Skovajsa

Adresa: Soblahovská 16, Trenčín

Miroslav Vidlička

Adresa: Stromová 10, Nové Mesto nad Váhom

Ján Kubica

Adresa: 51, Považany

Ján Vido

Adresa: 525, Nová Bošáca 913 08

Ing. Elena Topolčányová

Adresa: Lipová 17, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Ján Rehora , CSC.

Adresa: Jánošíkova 8, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Jozef Mönnich

Adresa: Okružná 68, Nová Dubnica

Ing. Peter Škutil

Adresa: Údolná 11, Bratislava

Ing. Ivan Kardoš

Adresa: Bezručova 9, Bratislava 811 09

Ing. Peter Gálik

Adresa: 264, Mníchova Lehota 913 21

Ing. Ivan Dugát

Adresa: 25, Ivachnová

Ing. Michal Sahulčík

Adresa: 457, Rybany 956 36

Ing. Peter Gálik

Adresa: gen. Svobodu 13, Trenčín

Ján Januška

Adresa: 62, Trenčianske Stankovce 913 11

Doc.Ing. Alexander Dandár , CSC.

Adresa: Žižkova 24, Bratislava 811 02

Ing. Otto Hudec

Adresa: Hodžova 46, Trenčín 911 01

Milan Križan

Adresa: Centrum I 3374, Dubnica nad Váhom 018 41

Ing. Jozef Tóth

Adresa: Metodova 70, Nitra 949 01

Ing. Rudolf Stránsky

Adresa: Majerová 405/36, Trenčianska Teplá 914 01

Ing. Pavel Šeben

Adresa: Jazmínová 2, Zvolen 960 01

Ing. Alojz Urbanec

Adresa: Tranovského 16, Bratislava 841 02

Ing. Stanislav Jakubík

Adresa: Clementisova 4, Trenčín 911 01

Ing. Miroslav Šuba

Adresa: Gercenova 7, Bratislava 851 01

Ing. Stanislav Jakubík

Adresa: Clementisova 4/663, Trenčín 911 01

František Kováč

Adresa: Družstevná 49, Solčany 956 17

Ing. Pavol Kyselica

Adresa: Sládkovičova 47/669, Nová Dubnica 018 51

Ing. Jozef Frohn

Adresa: Mayerova 404/27, Trenčianska Teplá 914 01

prof. Ing. Ján Jech , , CSc.

Adresa: Banská 2, Nitra 949 01

Ing. Pavel Kyselica

Adresa: Sládkovičova 47/669, Nová Dubnica 018 51

Jozef Mönnich

Adresa: Okružná 68, Nová Dubnica 018 51

Ing. Richard Šulík

Adresa: Žilinská 56, Trenčianska Teplá 914 01

Pavol Záhymský

Adresa: Púpavova 51, Bratislava 841 04

Ing. Ján Galan

Adresa: Dohnányho 3, Bratislava 821 08

Ing. Michal Abelovič

Adresa: 64, Hubice

Ing. Ján Bernát

Adresa: Bodvianska 21, Bratislava 821 07

Ing. Anton Marko

Adresa: Gen. Ľud. Svobodu 3, Trenčín 911 01

Ing. Katarína Hegerová

Adresa: Mníšna 496, Trenčín 911 01

Ing. Oto Hudec

Adresa: Hodžova 46, Trenčín 911 01

Ing. Anna Kalinová

Adresa: Vajanského 1368/12, Zvolen 960 01

Karol Lopatka

Adresa: Martina Benku 26, Trenčín 911 01

Ing. Marián Mokoš

Adresa: Hviezdoslavova 2159/2, Topoľčany 955 01

Ing. Igor Chochol

Adresa: Belinského 15, Bratislava 851 01

dr. Eduard Šebo

Adresa: Komenského 847/2, Modra 900 01

Ing. Peter Mikuš

Adresa: Matúšova 36 A, Bratislava 811 01

Ján Januška

Adresa: Mayerova 405/36, Trenčianska Teplá 914 01

Ing. Dušan Maček

Adresa: Gagarinova 50, Nová Dubnica 018 51

Ing. Peter Mikuš

Adresa: Matúšova 36, Bratislava 811 01

Ing. František Petrovský

Adresa: Mayerova 405/36, Trenčianska Teplá 914 01

Ing. Michal Sahulčík

Adresa: 457, Rybany 956 35

PHDr. Eduard Šebo

Adresa: Komenského 2, Modra 900 01

Maurice Luis Auguste Rossin

Adresa: Allé des Soudanes 12, Louveciennes 784 30, Francúzsko

Achim Johann Otto Fölster

Adresa: Dorfstrasse 31, Aukrug 246 13, Spolková republika Nemecko

prof. Ing. Ján Jech , CSC.

Adresa: Banská 2, Nitra 949 09

Uwe von Borries

Adresa: Dedekindweg 4, Königslutter am Elm, Spolková republika Nemecko

JUDr. Igor Mancel

Adresa: Andrusovova 10, Bratislava 851 01

Ing. Ĺudmila Haláčková

Adresa: Vážska 24, Trenčín

Ing. Martin Kučera - viceprezident spoločnosti

Adresa: Saratovská 7, Bratislava

Ing. Miroslav Topolčány - prezident spoločnosti

Adresa: Lipová 17, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Tomáš Topolčány - viceprezident spoločnosti, podpredseda predstavenstva

Adresa: Izbická 2510/10A, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Miroslav Topolčány - prezident spoločnosti

Adresa: Lipová 17, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Jozef Monnich

Adresa: Okružná 68, Nová Dubnica 018 51

Ing. Miroslav Topolčány - predseda predstavenstva - prezident spoločnosti

Adresa: Lipová 17, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Tomáš Topolčány - podpredseda predstvenstva - viceprezident spoločnosti

Adresa: Izbická 2510/10A, Nové Mesto nad Váhom 915 01

JUDr. Eva Ondrejovičová

Adresa: Tematínska 5, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Sylvia Topolčányová

Adresa: Izbická ulica 2510/10A, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Miroslav Topolčany - Predseda predstavenstva, prezident spoločnosti

Adresa: Lipová ulica 995/17, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Tomáš Topolčány - Podpredseda predstavenstva, viceprezident spoločnosti

Adresa: Izbická ulica 2510/10A, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Lenka Dovalová

Adresa: Lipová ulica 991/12, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Vladimír Doval

Adresa: Lipová ulica 991/12, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Elena Topolčanyová

Adresa: Lipová ulica 995/17, Nové Mesto nad Váhom 915 01