Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Slovenská konsolidačná - portfólio pohľadávok
Názov dlžníka / IČO / Adresa / Dlžná suma [EUR]

AZIA CENTRUM KUKULI SPOL. S R.

 
Adresa: LEVICE
Dlžná suma: 37695,42 EUR
Dlžná suma: 498931,34 EUR
Dlžná suma: 995341,87 EUR
Dlžná suma: 1201356,82 EUR