Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2019 podľa krajov
11546
2,98%
-370
9417
2,67%
-204
11498
3,11%
-78
13518
2,96%
-243
16485
3,94%
-191
28045
6,58%
+98
40335
8,31%
-533
35458
7,62%
-417
166302
4,94%
-1938
Slovenská konsolidačná - portfólio pohľadávok
Názov dlžníka / IČO / Adresa / Dlžná suma [EUR]

AGRAMA, spol s r.o. Michaľany

 
Adresa: Michaľany 80
Dlžná suma: 28249,50 EUR
Dlžná suma: 272115,41 EUR
Dlžná suma: 623801,97 EUR