Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2019 podľa krajov
11975
3,10%
+70
9561
2,76%
+64
11419
3,13%
-75
13577
2,98%
+4
16232
3,89%
-133
27839
6,59%
-120
40214
8,37%
-482
35424
7,59%
-444
166241
4,97%
-1116
Slovenská konsolidačná - portfólio pohľadávok
Názov dlžníka / IČO / Adresa / Dlžná suma [EUR]

AGRAMA, spol s r.o. Michaľany

 
Adresa: Michaľany 80
Dlžná suma: 28249,50 EUR
Dlžná suma: 272115,41 EUR
Dlžná suma: 623801,97 EUR