Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Slovenská konsolidačná - portfólio pohľadávok
Názov dlžníka / IČO / Adresa / Dlžná suma [EUR]

AGRAMA, spol s r.o. Michaľany

 
Adresa: Michaľany 80
Dlžná suma: 28249,50 EUR
Dlžná suma: 272115,41 EUR
Dlžná suma: 623801,97 EUR