Slovenská konsolidačná - portfólio pohľadávok
Názov dlžníka / IČO / Adresa / Dlžná suma [EUR]

Adam Košťál a manž. Ľuba, rod. Pulcová

 
Adresa: Zvolen
Dlžná suma: 8,28 EUR