Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Slovenská konsolidačná - portfólio pohľadávok
Názov dlžníka / IČO / Adresa / Dlžná suma [EUR]

2.ZO ZVAZARMU

 
Adresa: Bratislava - Staré Mesto
Dlžná suma: 2733,43 EUR