Sledovanie dlhov

Sledujeme zoznamy dlžníkov zdravotných poisťovní Všeobecná zdravotná poisťovňa a Union Poisťovňa, ktoré sa zverejňujú spravidla raz za mesiac.

Denne monitorujeme pohľadávky z verejného sektora, ako napr. daňové a colné pohľadávky, ktoré spravuje spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., ktorej zakladateľom a 100% akcionárom je Ministerstvo Financií SR.

Neustále sledujeme pohľadávky slovenských firiem na burze pohľadávok stránky Dlžník.sk.