Sledovanie dlžníkov

Vďaka službe Sledovanie firiem mám vždy jednoducho a rýchlo presný prehľad o dlžníkoch svojich klientov. Pomocou tejto služby monitorujem ich aktuálne dlhy, schopnosť splácať záväzky a dôležité zmeny v Obchodnom registri SR (zmena štatutára, sídla spoločnosti, predmetu podnikania...)

JUDr. Ivan Drdoš JUDr. Ivan Drdoš

Sledovanie záložných práv

Služba Sledovanie firiem predstavuje pre nás výhodné riešenie na sledovanie záložných práv našej spoločnosti a zabezpečenie pohľadávok, ktoré evidujeme voči našim klientom. Sledujeme právnické osoby, ktorým sme poskytli úver so záložným právom na hnuteľný majetok.

Finanzpartner, a.s. Finanzpartner, a.s.