Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2023 podľa krajov
12012
2,31%
-16
11138
2,57%
-74
11374
2,59%
-152
15028
2,77%
-145
17139
3,20%
-270
29719
6,25%
-315
42547
6,61%
-150
34905
5,49%
-621
173862
4,08%
-1743
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

ZELENÝ DVOR KOŠICE, s.r.o.

 
Jakobyho 1, 040 01 Košice
IČO: 36592595

Súd: Okresný súd Košice I
Povolenie: 24.6.2022, obchodný vestník 122/2022
Spisová značka: 30R/2/2022
Sudca: JUDr. Slávka Garančovská
Poradové číslo: K037304