Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2024 podľa krajov
12584
2,44%
+204
11455
2,75%
+406
11888
2,82%
+160
14861
2,88%
+417
16539
3,12%
+64
29298
5,53%
+399
42101
6,33%
+862
34107
5,19%
+388
172833
3,97%
+2900
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Výskumný ústav dopravný, a.s.

 
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
IČO: 36402672

Súd: Okresný súd Žilina
Povolenie: 19.1.2024, obchodný vestník 14/2024
Spisová značka: 10R/1/2023
Sudca: JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Poradové číslo: K003411