Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2023 podľa krajov
12569
2,44%
-398
11143
2,65%
-264
11651
2,73%
-350
14407
2,75%
-369
16870
3,19%
-376
28564
5,40%
-224
40729
6,15%
-329
33793
5,16%
-247
169726
3,90%
-2557
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

VOMZ - SLOVAKIA, s.r.o.

 
Továrenská 2322/27, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36468711

Súd: Mestský súd Košice
Povolenie: 25.10.2023, obchodný vestník 204/2023
Spisová značka: 31R/5/2023
Sudca: ThDr. JUDr. Peter Melichárek
Poradové číslo: K060583