Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2018 podľa krajov
10806
2,78%
-267
8742
2,36%
-285
11142
2,93%
-140
14856
3,22%
-260
16475
3,94%
-339
29738
7,10%
-418
42133
8,69%
-15
37979
8,20%
-576
171871
5,09%
-2300
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Uppsala s.r.o.

 
Tamaškovičova 17, 917 00 Trnava
IČO: 46612700

Súd: Okresný súd Trnava
Povolenie: 5.11.2018, obchodný vestník 212/2018
Spisová značka: 28R/1/2018
Sudca: JUDr. Vincent Szabó
Poradové číslo: K083732