Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2023 podľa krajov
12380
2,41%
+190
11049
2,64%
+38
11728
2,78%
+277
14444
2,78%
+244
16475
3,10%
-29
28899
5,41%
+339
41239
6,17%
+554
33719
5,09%
+213
169933
3,88%
+1826
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Uppsala s.r.o.

 
Tamaškovičova 17, 917 00 Trnava
IČO: 46612700

Súd: Okresný súd Trnava
Povolenie: 5.11.2018, obchodný vestník 212/2018
Spisová značka: 28R/1/2018
Sudca: JUDr. Vincent Szabó
Poradové číslo: K083732