Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2017 podľa krajov
13812
3,64%
-255
11093
3,05%
-285
14159
3,88%
-378
20052
4,73%
-421
20269
5,07%
-652
36006
9,43%
-955
49380
10,53%
-1549
45147
10,59%
-1082
209918
6,54%
-5577
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o.

 
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
IČO: 31611940

Súd: Okresný súd Trnava
Povolenie: 30.5.2017, obchodný vestník 102/2017
Spisová značka: 25R/2/2017
Sudca: JUDr. Dagmar Valocká
Poradové číslo: K011909