Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2019 podľa krajov
11975
3,10%
+70
9561
2,76%
+64
11419
3,13%
-75
13577
2,98%
+4
16232
3,89%
-133
27839
6,59%
-120
40214
8,37%
-482
35424
7,59%
-444
166241
4,97%
-1116
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o.

 
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
IČO: 31611940

Súd: Okresný súd Trnava
Povolenie: 30.5.2017, obchodný vestník 102/2017
Spisová značka: 25R/2/2017
Sudca: JUDr. Dagmar Valocká
Poradové číslo: K011909