Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2019 podľa krajov
11229
2,87%
-317
9209
2,59%
-208
11713
3,17%
+215
13516
2,95%
-2
16275
3,85%
-210
28330
6,76%
+285
40228
8,26%
-107
35062
7,55%
-396
165562
4,92%
-740
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.

 
979 01 Rimavská Sobota, Mestská záhrada 5321
IČO: 36206091

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 5.9.2016, obchodný vestník 170/2016
Spisová značka: 2R/7/2016
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K020317