Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2017 podľa krajov
14067
3,70%
+276
11378
3,12%
-56
14537
4,00%
-356
20473
4,83%
-717
20921
5,23%
-900
36961
9,68%
-1193
50929
10,85%
-2066
46229
10,79%
-1426
215495
6,70%
-6438
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

TATRA SPC27, s.r.o.

 
Velehradská 33, 821 08 Bratislava
IČO: 45365521

Súd: Okresný súd Bratislava I
Povolenie: 2.5.2017, obchodný vestník 83/2017
Spisová značka: 8R/2/2017
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K009504